Ventetider på pleje- og ældreboliger i Københavns Kommune

I Københavns Kommune fordeles boliger efter behov og ikke efter hvor længe, du har været skrevet op. En borger, der kun har ventet i én uge kan godt vurderes til at have et mere akut behov og derfor få en bolig før en borger, der har ventet længere. 

Når man er blevet visiteret til et af Københavns Kommunes boligtilbud, kan man komme på venteliste til forskellige plejecentre/ældreboliger. Tallet ”Gennemsnitlig ventetid i måneder” i tabellen er et udtryk for, hvor længe de borgere, der er flyttet ind i de seneste 12 måneder, har ventet. 

I forhold til plejebolig viser tabellen, hvor lang ventetiden i de seneste 12 måneder har været for de borgere, der havde ønsket plejebolig på et specifikt plejecenter. Du er, hvis du søger ”bredt” – altså plejecentre i hele byen -  sikret en bolig inden 4 uger. Søger du bolig på et specifikt plejecenter, kan du, som tabellen viser, komme til at vente længere end 4 uger.

Plejecenter

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Absalonhus1,6035
Aftensol3,7112
Bispebjerghjemmet8,11023
Bomiparken15,22823
Bonderupgård5,02032
Damsøgård3,6732
Deborah24,41061
Dr. Ingrids Hjem4,414313
Egebo2,13011
Fælledgården2,923121
Hjortespring2,71129
Højdevang Sogn1,61002
Hørgården4,41235
Håndværkerforeningen1,24015
Johannesgården7,6627
Kastanjehusene2,54018
Kildevæld Sogn1,3104
Kirsebærhaven2,8103
Klarahus5,0708
Kærbo0,01321
Langgadehus9,22624
Lærkebo1,2509
Møllehuset1,7814
Nybodergården2,1604
Peder Lykke2,913219
Pilehuset1,7113
Poppelbo6,4208
Rosenborgcentret2,12125
Rundskuedagen2,7113
Ryholtgård3,4314
Skjulhøjgård7,0702
Slottet1,93014
Solgavehjemmet800
Solterrasserne4,0214
Sølund1,59017
Tingbjerg2,4601
Verdishave2,01113
restad Plejecenter3,31139

Ældrebolig

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Bærhaven / Elmehaven410
A.f. Beyers Vej1300
Akacieparken12,2301
Bjergvænget1,6766
Bogholder Alle1300
Engholmen Nord1,2604
Engholmen Syd2,0203
Fogedgården4,0101
Frederikssundsvej1300
Thorsgade500
Gadelandet400
Godthåbsvej5,6303
Guldbergs have2,11914
Hothers Plads9,7302
Husum Vænge1,61218
Husumgård100
Istedgade200
Kirkebjerghus3,5405
Leifs, Halfdans, Snorresgade15,03331
Livornoparken2100
Nansensgade1010
Nørre Søpark5,3604
Nørrebrogade18,0321
Oehlenschlægersgade7,6412
Peder Lykke Bo17,92703
Poppelvænget15,71202
Portugalsgade1110
Ringergården50,5101
Sjælør Boulevard5,9805
Sundparken19,91751116
Tranehavegård2,1449
Utterslevgård1,91207
Valbyholm6,822413
Vanløse Alle10,4706
Viktoriagade17,8912
Vinhaven16,61601
Voldboligerne12,43125
Wallenberg Boligerne23,41101
Willemoesgade49,31621