Ventetider på pleje- og ældreboliger i Københavns Kommune

I Københavns Kommune fordeles boliger efter behov og ikke efter hvor længe, du har været skrevet op. En borger, der kun har ventet i én uge kan godt vurderes til at have et mere akut behov og derfor få en bolig før en borger, der har ventet længere. 

Når man er blevet visiteret til et af Københavns Kommunes boligtilbud, kan man komme på venteliste til forskellige plejecentre/ældreboliger. Tallet ”Gennemsnitlig ventetid i måneder” i tabellen er et udtryk for, hvor længe de borgere, der er flyttet ind i de seneste 12 måneder, har ventet. 

I forhold til plejebolig viser tabellen, hvor lang ventetiden i de seneste 12 måneder har været for de borgere, der havde ønsket plejebolig på et specifikt plejecenter. Du er, hvis du søger ”bredt” – altså plejecentre i hele byen -  sikret en bolig inden 4 uger. Søger du bolig på et specifikt plejecenter, kan du, som tabellen viser, komme til at vente længere end 4 uger.

Plejecenter

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Absalonhus0,7122
Aftensol1,6212
Bispebjerghjemmet4,21235
Bomiparken4,32916
Bonderupgård10,81822
Damsøgård630
Deborah13,5422
Dr. Ingrids Hjem4,5958
Egebo0,96015
Fælledgården5,72629
Hjortespring2,43413
Højdevang Sogn5,4901
Hørgården1,41423
Håndværkerforeningen0,93012
Johannesgården3,9426
Kastanjehusene3,03111
Kildevæld Sogn1,2305
Kirsebærhaven3,2008
Klarahus2,2506
Kærbo3,51134
Langgadehus13,21522
Lærkebo1,14011
Møllehuset2,5415
Nybodergården3,2602
Peder Lykke3,112212
Pilehuset1,4305
Poppelbo0,94011
Rosenborgcentret4,01849
Rundskuedagen1,2121
Ryholtgård2,9312
Skjulhøjgård4,0505
Slottet1,2107
Solgavehjemmet4,5422
Solterrasserne2,6006
Sølund1,48120
Tingbjerg12,4403
Verdishave4,0514
restad Plejecenter3,2538

Ældrebolig

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Bærhaven / Elmehaven310
A.f. Beyers Vej1200
Akacieparken200
Bjergvænget2,41464
Bogholder Alle1400
Dommerparken3,0001
Engholmen Nord2,2203
Engholmen Syd2,0305
Fogedgården200
Frederikssundsvej8,81403
Thorsgade510
Gadelandet5,4202
Godthåbsvej400
Guldbergs have3,52029
Hothers Plads2,3402
Husum Vænge3,22010
Husumgård300
Istedgade100
Kirkebjerghus3,8813
Leifs, Halfdans, Snorresgade3540
Livornoparken11,82412
Nansensgade710
Nørre Søpark1,7703
Nørrebrogade410
Oehlenschlægersgade310
Peder Lykke Bo15,72517
Poppelvænget9,8513
Portugalsgade17,11201
Ringergården1,3201
Sjælør Boulevard30,21301
Sundparken18,4190917
Tranehavegård2,913213
Utterslevgård3,61215
Valbyholm2170
Vanløse Alle600
Viktoriagade810
Vinhaven6,51511
Voldboligerne11,53424
Wallenberg Boligerne12,11303
Willemoesgade25,31712