DEMENSCENTRET

Pilehuset

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Demenscentret Pilehuset

Bystævneparken 23-25
2700 Brønshøj

Hovednummer: 38 27 42 90
E-mail: pilehuset@kk.dk

Pilehuset set fra haven
Ledelse
Kontakt

Line Ottosen

Afdelingsleder i FT (frontotemporal demens) og Støtte/være (aktivitetscenter)
Kontakt

Kirsten Venbjerg

Afdelingsleder i Højhuset og sanseenheden
E-mail: dw50@kk.dk
Kontakt

Betinna Østergård

Primær afdelingsleder i demensstuen, vurderings- og aflastningspladser
E-mail: ei5e@kk.dk
Kontakt

Anne Christoffersen

Afdelingsleder i demensenheden – stuen, vurderings- og aflastningspladser
E-mail: ky73@kk.dk
Kontakt

Remzije Elmazi

Afdelingsleder, demensenheden – 1. sal
E-mail: ak87@kk.dk