Hjælp til betaling af indskud

Hvis du har brug for hjælp til at betale indskud i din nye bolig, kan du få hjælp.

Hvis du er folkepensionist, kan du søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale eksempelvis til flyttehjælp.
For at søge om personligt tillæg skal du henvende dig til borgerservice Tillæg 65+ på 33 66 33 66.

For at søge om beboerindskudslån skal du henvende dig til borgerservice Tillæg 65+ på 33 66 33 66.
Du kan også søge om beboerindskud via linket herunder