Livet i ældrebolig

I Københavns Kommune kan du søge om en bolig, der er særligt indrettet til ældre og handicappede.

Hovedparten af boligerne er indrettet med elevator og med plads til kørestol. I nogle boliger er der altan og nogen med mulighed for at have husdyr. Der er ikke tilknyttet fast personale i ældreboligerne, men du har mulighed for at modtage hjemmehjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig. Der findes 1 og 2 værelses ældreboliger. Ventetiden til en bolig, vil være afhængig af dine ønsker. 

Økonomi

En ældrebolig er en bolig du lejer i henhold til lejeloven. Du vil skulle underskrive en lejekontrakt og betale et indskud. Herudover skal der betales husleje, el, vand og varme. Du kan søge om lån til indskuddet, boligstøtte til huslejen samt flyttehjælp. Nogle boliger er istandsat og nymalet ved indflytning og i andre vil man selv skulle sørge for at der bliver malet inden indflytning. 

Frit valg af ældrebolig

Når du er godkendt til en ældrebolig, kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Københavns kommunes boliger eller om du ønsker at søge i en anden kommune. Hvis du søger i en anden kommune, skal denne kommune også vurdere, om du kan godkendes til ældrebolig. (det, der kaldes dobbeltvisitation). Du kan godt blive godkendt til en ældrebolig i København, men få afslag i en anden kommune. 

Får du tilbudt en ældrebolig i København, har du kort betænkningstid. Siger du ja, vil du skulle overtage boligen hurtigst muligt. Afviser du et boligtilbud, vil du stadig kunne stå på venteliste, såfremt du aktuelt ønsker at flytte.
Tilbud om ældrebolig vil blive sendt til din digitale postkasse, medmindre du er fritaget.

Hvordan søger jeg om ældrebolig?

Er du over 65 år skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. 
Er du under 65 år skal du rette henvendelse til Socialforvaltningen.