Corona-virus

Læs nuværende status på besøg på Københavns Kommunes plejehjem.

Senest opdateret 02. juli kl. 00.00

Vi er glade for, at vores beboere nu igen kan få besøg af pårørende i deres egne boliger. Besøgene behøves ikke at blive aftalt med os på forhånd. Vi anbefaler dog stadig, at besøg foregår udendørs for at reducere risikoen for smitte. Hvis besøget sker i boligen, vil vi gerne have, at du som pårørende undgår at opholde dig i vores fællesarealer for at reducere smitterisikoen. Når du kommer på besøg, skal du overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt. Er du smittet, har du symptomer på smitte eller har du været sammen med en person, som er smittet med COVID-19? Så beder vi dig om at udsætte dit besøg.
Se yderligere i Information til pårørende.

Pårørendelinjen

Har du spørgsmål, eller har du brug for at vende noget, du finder svært for tiden, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommunes Pårørendelinje på telefon 51 64 90 30 – telefonen er åben alle hverdage kl. 8-15.

Aflysning

Hvis der er konstateret smitte med Covid19 på plejehjemmet, kan plejehjemmet blive helt eller delvis lukket for besøg. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer situationen i tilfælde af smitte.

Skal jeg bruge værnemidler som pårørende, når jeg kommer på besøg?

Som udgangspunkt behøver pårørende ikke at iføre sig værnemidler, men vi stiller visirer til rådighed for dem, som ønsker det. Hvis tæt ansigt til ansigt-kontakt i mere end 15 min. ikke kan undgås, anbefaler vi, at pårørende anvender visir. Det gælder fx i forbindelse med besøg hos syns- eller hørehandicappede beboere eller beboere med demens.