Ventetider på pleje- og ældreboliger i Københavns Kommune

I Københavns Kommune fordeles boliger efter behov og ikke efter hvor længe, du har været skrevet op. En borger, der kun har ventet i én uge kan godt vurderes til at have et mere akut behov og derfor få en bolig før en borger, der har ventet længere. 

Når man er blevet visiteret til et af Københavns Kommunes boligtilbud, kan man komme på venteliste til forskellige plejecentre/ældreboliger. Tallet ”Gennemsnitlig ventetid i måneder” i tabellen er et udtryk for, hvor længe de borgere, der er flyttet ind i de seneste 12 måneder, har ventet. 

I forhold til plejebolig viser tabellen, hvor lang ventetiden i de seneste 12 måneder har været for de borgere, der havde ønsket plejebolig på et specifikt plejecenter. Du er, hvis du søger ”bredt” – altså plejecentre i hele byen -  sikret en bolig inden 4 uger. Søger du bolig på et specifikt plejecenter, kan du, som tabellen viser, komme til at vente længere end 4 uger.

Plejecenter

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Absalonhus1,7121
Aftensol3,5013
Bispebjerghjemmet11,41222
Bomiparken12,12627
Bonderupgård5,01942
Damsøgård2,1931
Deborah16,3556
Dr. Ingrids Hjem4,812312
Egebo1,44011
Fælledgården3,426017
Hjortespring2,85217
Højdevang Sogn3,5803
Hørgården4,31234
Håndværkerforeningen1,04017
Johannesgården5,5819
Kastanjehusene2,76015
Kildevæld Sogn1,4303
Kirsebærhaven2,5306
Klarahus8,1616
Kærbo1,91223
Langgadehus9,22225
Lærkebo1,88013
Møllehuset2,2917
Nybodergården2,0406
Peder Lykke3,59218
Pilehuset2,3102
Poppelbo5,4525
Rosenborgcentret1,91726
Rundskuedagen2,7113
Ryholtgård2,4313
Skjulhøjgård12,0601
Slottet1,84016
Solgavehjemmet4,3602
Solterrasserne3,0206
Sølund1,71009
Tingbjerg700
Verdishave7,21012
restad Plejecenter3,09310

Ældrebolig

Gennemsnitlig ventetid i månederPersoner på venteliste fra Københavns KommunePersoner på venteliste fra andre kommunerIndflyttede i de foregående tre måneder
Bærhaven / Elmehaven530
A.f. Beyers Vej12,61101
Akacieparken12,2401
Bjergvænget1,6767
Bogholder Alle18,41201
Engholmen Nord14,9103
Engholmen Syd2,0303
Fogedgården4,0101
Frederikssundsvej1300
Thorsgade400
Gadelandet6,9501
Godthåbsvej1,7302
Guldbergs have5,617213
Hothers Plads7,5302
Husum Vænge2,21005
Husumgård100
Istedgade200
Kirkebjerghus3,02112
Leifs, Halfdans, Snorresgade13,83033
Livornoparken2100
Nansensgade23,3712
Nørre Søpark4,3706
Nørrebrogade18,0311
Oehlenschlægersgade6,1411
Peder Lykke Bo17,32306
Poppelvænget16,7802
Portugalsgade1210
Ringergården50,5211
Sjælør Boulevard6,8705
Sundparken19,91691117
Tranehavegård2,24411
Utterslevgård3,46010
Valbyholm5,716616
Vanløse Alle5,8604
Viktoriagade810
Vinhaven14,71402
Voldboligerne12,53114
Wallenberg Boligerne15,71014
Willemoesgade27,41523