Søg jobbet

Ansøgningsfrist:

17. feb 2020, 23:59

Jobstart:

1. apr 2020

Arbejdstid:

Deltid - alt under 37 timer

Jobtype:

Fastansættelse

Arbejdstid:

Karen Rosenkrantz Gjedsted
E-mail: KL91@kk.dk

Søg job

Koordinerende aftenvagt (sosu-assistent) til 28 timer om ugen på Bispebjerghjemmet

OPRETTET 31. jan 2020

Bispebjerghjemmet tilbyder en ny stiling som koordinerende aftenvagt på 28 timer om ugen fra 1. april eller efter aftale.

Vi samler alle puljer til aftenvagt (velfærdspulje, ældrepulje og bedre bemanding i aftenvagt) i faste stillinger. Det gør vi for at styrke den faglige kvalitet, for at sikre at ny viden og tiltag kommer bedre i spil i aftenvagt og for at styrke det sociale samvær og tid til liv om aftenen.

Har du lyst til at være med til at udvikle den nye organisation og samarbejdet i aftenvagt, så send os en ansøgning. Fokus i de nye stillinger er øget faglighed og bedre bemanding, der hvor beboerne har behov samt større sammenhæng for beboerne i hele døgnet.   

Vi har et spændende job til dig
Vi søger den sidste af seks nye koordinerende aftenvagter med drive, selvindsigt og faglige viden, der formår at skabe overblik og koordinere det daglige arbejde i afdelingen, til gavn for beboerne.

Du indgår i de daglige opgaver sammen med fire andre medarbejdere i afdelingen, så du kan være på forkant med beboernes behov og problemer, stort som småt. Sammen med kollegaerne finder I gode og holdbare løsninger for beboerne.

Der er i alt tre koordinerende aftenvagter på vagt hver aften. I skiftes til at overdrage vagten til natholdet og varetager sygeplejefaglige opgaver i egen afdeling samt i de andre afdelinger efter behov og aftale.

Opgaver som koordinerende aftenvagt

 • Sikre koordinering, så der er god planlægning, udførelse og opfølgning af faglige opgaver, afhængig af de konkrete kompetencer
 • Deltage i plejeopgaver, opspore tidlige tegn og arbejde rehabiliterende
 • Varetage sygeplejefaglige opgaver
 • Medvirke til at skabe et godt samarbejde i afdelingen på tværs af de to team
 • Medvirke til at viden og aftaler om nye tiltag bliver kendt og aktivt brugt
 • Medvirke til at skabe en hyggelig og hjemlig stemning med dagligdags gøremål og tage hånd om ”livets gang” og årets traditioner
 • Samarbejde med afdelingsleder, beboerkoordinator og de andre koordinerende aftenvagter

Bispebjerghjemmet er et særdeles velfungerende plejehjem med 90 2-rums boliger fordelt i tre afdelinger, der hver består af to teams. Vi har mange gode fælleslokaler og en dejlig have. Vi arbejder med kontaktpersonsordning og udvikler sammen med beboere og pårørende vores tanker om "En meningsfuld hverdag". Vi tager udgangspunkt i SUF´s reformprogram ”Aktiv og tryg – hele livet” og Ældrepolitikken.

Vi har opbygget en stærk fælles kultur, hvor omdrejnings-punktet er vores værdier:

At være Nysgerrig – At fremme Optimisme – At skabe Balance.

Huset summer af en venlig og imødekommende atmosfære. Her hersker en ånd af kreativitet, medmenneskelighed, faglig stolthed og identitet. Vi har et godt tværfagligt samarbejde mellem bo–enheder, træning, aktivitet og produktionskøkken. Ligeledes har vi et godt samarbejder med venneforening og frivillige.

Kvalifikationer

 • Sundhedsfaglig uddannelse – sosu-assistent
 • Flair for og erfaring med koordinering og vejledning, der betyder, at du kan klæde teammedlemmer på til at varetage deres rolle som kontaktperson
 • Du kan skabe en positiv teamånd både i hverdagen og i pressede situationer
 • Du har flair for og overblik over dokumentationen
 • Du arbejder systematisk og kan skabe overblik i opgaverne for teamet
 • Sikre at der bliver fulgt op på indsatser og aftaler

Stillingen er på 28 timer om ugen. Løn ifølge overenskomst samt forhandling.

Koordinerende aftenvagter har én dagvagt hver 6. uge, for at styrke samarbejdet med dagvagt, beboerkoordinator og afdelingsleder.

Yderligere oplysninger
Kontakt eventuelt afdelingsleder Karen Gjedsted på 3530 2881.

Motiveret ansøgning, CV og uddannelsesbevis sendes via nedenstående link senest mandag den 17. februar 2020
Vi afholder samtaler i uge 8.

Vores hverdag handler om mennesker. Se mere om os på vores-hverdag.dk.