Søg jobbet

Ansøgningsfrist:

21. sep 2021, 23:59

Jobstart:

1. nov 2021

Arbejdstid:

Fuldtid

Jobtype:

Fastansættelse

Søg job

Uddannelsesansvarlig ildsjæl med sygeplejefaglig baggrund til Fælledgården Plejecenter

OPRETTET 7. sep 2021

Da vores dygtige, engagerede og mangeårige uddannelsesansvarlige går på pension, søger vi en ny uddannelsesansvarlig, der har erfaring med uddannelsesopgaver, har kompetencerne i orden, arbejder systematisk og iderigt og sidst men ikke mindst har lysten til at være en del af en dynamisk arbejdsplads.

Vores uddannelsesansvarlige er indgangsdøren for både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.

Vi modtager på nuværende tidspunkt

  • social- og sundhedshjælperelever i praktik i periode 1 og periode 2
  • social- og sundhedsassistenter i praktik i periode 1a og 1b, periode 2 og periode 3a og 3c

I 2020 gennemførtes 61 kortere eller længere praktikforløb i Fælledgården

Ligeledes modtager vi sygeplejerskestuderende fra 1., 2. og 4. semester; fremover forventer vi også at have studerende fra 6. semester. I 2020 var der 29 sygeplejerskestuderende i kliniske uddannelsesforløb på Fælledgården. Opgaverne omkring de sygeplejerskestuderende planlægges overordnet af den uddannelsesansvarlige, men varetages i dagligdagen af en koordinerende klinisk vejleder i samarbejde med Fælledgårdens øvrige kliniske vejledere. Der vil således løbende være et samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige og den kliniske vejleder.

Hver afdeling har egne dedikerede praktikansvarlige og praktikvejledere, som i hverdagen indgår i et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige. Den uddannelsesansvarlige har en særdeles vigtig opgave i forhold til at støtte elever og praktikvejledere i uddannelsesforløbene samt i at oversætte uddannelsesmålene i samarbejde med praktikvejledere og elever.

Fælledgården Plejecenter er en selvejende institution med 193 boliger fordelt på 6 afdelinger, hvoraf en afdeling er en skærmet demensafdeling. Hertil kommer eget stort produktionskøkken. Vi har egne terapeuter ansat samt en række andre tværgående funktioner. Fælledgården er Københavns største plejecenter med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Den uddannelsesansvarlige skal ligeledes varetage den fortsatte udvikling hos praktikvejlederne fx omkring gruppevejledning og brug af praktikkatalog. Det er også den uddannelsesansvarliges opgave at støtte ledelsen i, at uddannelse er en kerneopgave på lige fod med andre kerneopgaver. Uddannelsesopgaverne er, med praktikvejlederne som spydspids, en fælles opgave for alle medarbejdere i afdelingerne.

Da vi er et stort plejecenter med eget demensafsnit, skal du også have en stærk interesse i hele demensområdet og dets særlige faglige fokus.

Du skal kunne navigere i en hverdag, hvor opgaverne på en og samme gang er mangfoldige, forskellige og har en fastlagt struktur.

Du er uddannet sygeplejerske, gerne med relevant pædagogisk efteruddannelse/overbygning, og du har erfaring med uddannelsesopgaver. 

Stillingen er på 37 timer ugentlig uden weekendvagter.

Tiltrædelse er den 1. november 2021.

Spørgsmål vedr. stillingen kan enten stilles til uddannelsesansvarlig Ann-Louise Holm på 2495 9479 eller forstander Hannah Hjorth på 2612 2071.

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 21. september 2021
Vi afholder samtaler fredag den 24. september.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.