Københavns Kommune

Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til dagvagtsstilling til Ørestad Plejecenter team 1

Søg jobbet

Område
Pleje
Ansøgningsfrist
Arbejdstid
Deltid - alt under 37 timer
Jobtype
Fastansættelse

Kan du lide at arbejde i et visionært og udviklingsorienteret plejecenter? 

Ørestad Plejecenter team 1, søger en glad, smilede og engageret medarbejder til 1. sal. Stillingen er på 35 timer pr uge med hver 3. weekend i dagvagt.

Har du lyst til at være en del af et friskt og inspirerende team, hvor det kollegiale vægtes højt? Og har du lyst og evne til at arbejde i en borgernær hverdag, hvor vi arbejder ud fra et tillidsfuldt og inddragende samarbejde med dygtige kollegaer, engagerede borgere og pårørende? Så er team 1 lige noget for dig.

På Ørestad Plejecenter tages der på tværs af faggrupper hånd om kerneopgaven: Ørestad Plejecenter danner ramme om et frit, trygt og meningsfuldt liv for de personer som bor, arbejder eller kommer i huset – ved at inspirere og involvere hinanden hver eneste dag.

Byens bedste beboere og medarbejdere – og hele tiden bedre

Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du som medarbejder være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgerne behov – og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse.

Plejecentret arbejder med IHI inspireret forbedringsmetode, og har opnået flotte resultater med det og du vil være en afgørende medspiller i disse processer. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger – og derfor er der ikke langt fra idé til handling hos os.

De øvrige medarbejdere siger: ”Her er fællesskab og faglig sparring”, ”man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer”, ”her kan man virkelig udvikle sig fagligt”, ”her er tydelig og lydhør ledelse”, ”gode inspirerende kolleger i en hverdag hvor ikke to dage er ens”.

Vi ønsker en medarbejder, som

 • har kendskab til eller interesse for ældreplejen
 • gerne har kendskab til den elektroniske Cura journal, samt har flair for dokumentation
 • kan levere kvalitet i plejen, og bruger sin faglighed til at inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter
 • interesserer sig for borgeren som ”det hele menneske” og som ser muligheder i at tilpasse pleje og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv
 • gør op med ”som vi plejer”, ser muligheder i det ukendte, har lyst til at lære noget nyt og bruger sin indlevelsesevne til at skabe trygge rammer for borgerne
 • er en god sparrings- og samarbejdspartner for kolleger
 • kan deltage i uddannelse af studerende og elever i teamet
 • har lyst til at indgå i et fagligt samarbejde med husets øvrige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Dine vigtigste opgaver

 • Planlægning og udførelse af pleje/sygepleje i team 1
 • Tage sundhedsfagligt ansvar for medicinhåndtering og uddelegerede opgaver
 • Kende retningslinjer og træde i karakter i akutte situationer
 • Planlægge vagten og dens opgaver sammen med kollegerne med blik for flere fagligheder
 • Læse og dokumentere i Cura
 • Tage ansvar for og deltage i kvalitetsarbejdet på Ørestad Plejecenter
 • Forebygge følelsen af ensomhed hos udsatte beboere

Vil du være vores kollega? Så søg endelig vores stilling som dagvagt.

Ansættelsesvilkår

Lønnen forhandles efter gældende overenskomst.

Stillingen er ledig fra 1. august 2024.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere, så kan du kontakte teamleder Alberte B. la Cour på 2445 7627.

Søg via linket senest mandag den 3. juni 2024 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25.

Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Plejecentret er del af Lokalområde Amager, der desuden har fire øvrige plejehjem, Lokalområdekontor, Sundhedshus, Hjemmepleje og Sygepleje. Ørestad Plejecenter er beliggende i byudviklingszonen Ørestad Syd. Metroen går lige til døren. Se www.kk.dk for yderligere information om at arbejde i Københavns Kommune. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også hente ældrepolitikken, samt kommunens Sundhedspolitik.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dk.