Københavns Kommune

Uddannet, engageret og fagligt stærk social- og sundhedsassistent der tør skille sig ud og gøre en positiv forskel i fire teams i Møllehuset

Søg jobbet

Område
Pleje
Ansøgningsfrist
Arbejdstid
Fuldtid
Jobtype
Fastansættelse

Genopslag

Vi søger en engageret og initiativrig kollega, som har fokus på daglig koordinering og sikring af høj kvalitet i den leverede pleje. Som en dygtig generalist vil du have ansvaret for at implementere og opretholde faglig kvalitet i vores praksis, både i plejen og dokumentationen af denne. Det er vigtigt, at du lever og udtrykker vores værdier i alt, hvad du foretager dig, og at du er en rollemodel for teamet. Du skal leve og italesætte husets værdier, så de kan ses, høres og opleves i alt, vi gør. Som rollemodel for teamet forventes det, at du kan kommunikere tydeligt og skabe/sikre en fagligt funderet fordeling af opgaver og ressourcer blandt dine kolleger og være tovholder for vores ugentlige triagering og tværfaglige møder, som er omdrejningspunktet for vores kerneopgaver. Vi søger en kollega, som kommunikerer klart og tydeligt og som kan bidrage til at styrke samarbejdet og kvaliteten i vores teams. En kollega, som er koordinerende og understøttende overfor andre.

På Møllehuset har vi meget at være stolte af

Møllehuset er en del af De Gamles By og har 80 boliger. Bydelen er charmerende og livet er repræsenteret af både unge og ældre. Vores hus har fire etager med hver 20 beboere, og huset er delt op i to afdelinger med hver sin afdelingsleder. Hver etage har en koordinator og en sygeplejerske. Plejekoordinatoren skal være synlig, nærværende og engageret, og indgår i den daglige drift i de borgnærer opgaver. Vi har fokus på trivsel for både brugere og ansatte, og tilbyder et rigt udbud af aktiviteter.

Møllehuset befinder sig i en spændende fase med igangværende brandsikring af husets etager/enheder. Dette medfører, at vi på nuværende tidspunkter kun huser 50 beboere og ventelisten for nye beboere aktuelt er lukket. Denne situation giver os mulighed for både fordybelse og udvikling i højere grad end sædvanligt i vores dagligdag. Samtidig står vi over for store koordineringsopgaver på få dage, når beboere skal flyttes tilbage til deres egne boliger og andre skal genhuses. Vi mestrer begge dele. Vi fortsætter med brandsikringen frem til midt i 2025, hvilket giver os god tid til både fordybelse, grundig introduktion og mulighed for at opnå yderligere erfaringer med intern genhusning og styrkelse af teamets kompetencer omkring beboerne.

Som ny plejekoordinator vil du have rig mulighed for at træde ind i rollen som etagens koordinator og bidrager til udviklingen af teamets kompetencer. Vi vægter kompetenceudvikling og faglig udvikling højt, og anser arbejdet med pårørende som en vigtig ressource i beboerens liv.

Du skal som koordinator arbejde tæt sammen med assistenter, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker på etagen. Det tværgående hold tæller terapeuter, og udviklings- og uddannelsessygeplejerske.

Møllehuset har sit eget køkken. Vores køkken fokuserer på at tilbyde vores beboere lækker, klimavenlig kost. Vi glæder os inderligt til at åbne vores eget bageri, hvor vi vil tilbyde hjemmebagt, brød alle ugens hverdage.

Vi inviterer dig indenfor i et hus, hvor vi forventer kompetenceudvikling og faglig udvikling – og vægter det højt – og vi anser arbejdet med pårørende, som en vigtig ressource i beboerens liv.

På Møllehuset arbejder vi ud fra følgende og ønsker, at du skal kunne se dig selv i dette

Vi er et hus i bevægelse og vores fokus er, at alle føler sig værdifulde og oplever succes. Vi har en fælles kurs, hvor vi sammen fremmer den anerkendende tilgang og bestræber os på at praktisere ordentlighed til enhver tid og i alt, hvad vi gør. Vi tror på, at det er det, som er med til at skabe en rigtig god arbejdsplads og et rart sted at bo for vores beboere.

Møllehusets seneste tilsynsrapporter viser, at kvalitetsarbejdet har slået rod – og denne kvalitet ønsker vi, du skal medvirke til at vedligeholde. Disse vurderinger baserer sig blandt andet på, at beboerne oplever en høj kvalitet i den pleje og støtte, de får på Møllehuset, mens medarbejderne bl.a. oplever tydelig kommunikation, tværfagligt samarbejde og tilfredsstillende arbejdsgange.

Vores mål på Møllehuset har været at udvikle os mere bredt og dybt, mens vi har haft gunstige betingelser for læring. Dette er blevet realiseret gennem et forløb med værdighedsrejseholdet. Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi håber at opnå gennem denne rejse, er vi mere end villige til at dele det under en samtale.

Vores forhåbninger til dig

Du skal arbejde bevidst med kerneopgaven, hvilket betyder, at du bidrager med størst mulig kvalitet i opgaveløsningen i forhold til vores beboere. Vi ønsker, at du bidrager med at yde nærvær og omsorg i alt, hvad du gør i samværet med vores beboere. Du skal yde pleje og omsorg af høj faglig kvalitet for beboerne og tage afsæt i den rehabiliterende tankegang. Du bidrager med at:

 • er uddannet social- og sundhedsassistent, gerne med viden om og erfaring med ældreområdet (dog ikke et krav)
 • er personlig og faglig robust
 • er rummelig, har et positivt menneskesyn og er lyttende og relationsskabende
 • arbejder ud fra principperne om medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende og engageret i dit arbejde
 • er på forkant med beboernes problemstillinger og arbejder bevidst forebyggende
 • er ansvarsfuld i alt, hvad du praktiserer
 • arbejder sikkert med dokumentation, refleksion og opfølgning som en naturlig del af dit arbejde
 • har et godt humør, som igen bidrager til et åbent, ærligt og godt arbejdsmiljø
 • vil bruge og udfordre din faglighed – og videregiver din viden med glæde

Møllehuset bidrager til, at du

 • får en god introduktion
 • møder et anerkendende miljø, hvor vi arbejder værdibaseret
 • får positive og samarbejdsvillige kolleger, som også har det sjovt i hverdagen
 • får mulighed for at udvikle dine kompetencer både personligt og fagligt
 • får indflydelse og medbestemmelse
 • altid har afvekslende arbejdsopgaver
 • oplever en afdeling og et hus, som har et sundt fundament
 • møder en ledelse, som vil deres medarbejdere og tager dig alvorligt

Det, du ikke er fortrolig eller kendt med, det hjælper vi dig med. Læs funktionsbeskrivelsen her.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fastansættelse på 35-37 timer om ugen med weekendvagt hver fjerde weekend. Vi håber, du kan starte den 1. juli 2024 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Hellen Habte på 2445 4535 eller forstander Iben Alsholm på 4470 5600. Se også Velkommen til Møllehuset on Vimeo.

Søg via linket senest søndag den 16. juni 2024

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dk.