Aalholmhjemmet

Arbejdspladsen

Billede
Tehus, flagstang og masser af planter
På Aalholmhjemmet går vi meget op i, at der er et godt arbejdsmiljø.

Arbejdspladsen

Aalholmhjemmets medarbejdere er dygtige og har en bred vifte af kompetencer til at håndtere de meget forskellige behov, som vores beboere og hjemmeboende borgere har. 

Mange af vores medarbejdere har særlige kompetencer inden for demensområdet i form af kurser, efteruddannelse m.m.

Det er dog ikke et krav, at nye medarbejdere er uddannet inden for demensområdet. Men vi forventer, at du som minimum deltager i det demenskursus, vi tilbyder.

Nye medarbejdere deltager desuden i et introduktionsprogram de første seks måneder, og de får en mentor, som er ansvarlig for, at de kommer godt igennem starten af ansættelsen.

Bliv frivillig

På Aalholmhjemmet har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave og hvor mange timer, du bruger på plejehjemmet.
 
Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Aalholmhjemmet, kan du kontakte forstander Christian Suhr på mail: fc68@kk.dk
 

Kurser og supervision

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er fagligt dygtige, og vi tilbyder derfor jævnligt kurser for alle faggrupper på plejehjemmet. Fx kurser for praktikvejledere, håndtering af fødevarer, demens og ledelse.

Vi giver også mulighed for, at vores medarbejdere kan få supervision gennem metoden blomsterings-supervision. Metoden hjælper personalet til at reflektere over og finde nye muligheder for at øge beboernes trivsel.

Godt arbejdsmiljø og fleksible arbejdstider

Aalholmhjemmet arbejder desuden målrettet med at skabe et godt arbejdsmiljø, fordi vi ønsker glade medarbejdere. Vi har blandt andet træning i arbejdstiden 10 minutter hver dag.

Vi har også fleksible arbejdstider. Det betyder, at alle dagvagter og aftenvagter møder forskudt én gang hver sjette uge, så de er på arbejde samtidig. 

Vi arbejder med forskudte arbejdstider for at styrke fællesskabet og samarbejdet på tværs af dag- og aftenvagter og for give vores medarbejdere mulighed for at få indblik i hinandens opgaver.

De forskudte vagter giver også medarbejderne mulighed for at opleve beboere på forskellige tider af døgnet. Dagvagterne får også mulighed for at tale med de pårørende, som ofte kun kan komme på besøg om aftenen. 

Aalholmhjemmet har desuden en lang række tekniske hjælpemidler, som er med til at sikre det fysiske arbejdsmiljø og gøre hverdagen lettere for vores medarbejdere.

Vi har røgfri arbejdstid.

Elever, studerende og praktikanter

På Aalholmhjemmet har vi primært elever, der læser til sosu-hjælper og sosu-assistent. I perioder har vi også andre studerende.

Medarbejdere

Aalholmhjemmet har ca. 50 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter 
  • Sygeplejerske 
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Servicepersonale.

Derudover har vi en række faste afløsere, elever, virksomhedspraktikanter, seniorjobbere og personer i jobafprøvning, som er med til at skabe en god hverdag for vores beboere.

Kontakt os