Bomi-Parken

Arbejdspladsen

Billede
Gang med masser af grønne planter
Bomi-Parkens trivselsundersøgelser viser, at vores medarbejdere trives og er glade for at arbejde hos os.

Arbejdspladsen

Bomi-Parkens vigtigste opgave er at være et hjem for beboerne.

Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de vil indgå i et forpligtende makkerskab med beboere om at skabe et hjem, hvor der er rart at være – både for beboere, medarbejdere og andre, der kommer i huset. 

Makkerskabet understreger, at vi er et hjem og dermed hverken en institution med ret- og pligtfællesskaber, professionel distance og kontrol eller et hotel med uendelige krav.
 
Medarbejdernes fornemste opgave er at skabe relationer til beboerne, som giver dem mulighed for at bidrage, også selvom de er svage eller syge.

Vi fokuserer på det, beboerne kan, i stedet for på det de ikke kan. I Bomi-Parken mener vi, at alle har noget at bidrage med, og at det netop er det, der gør, at man føler sig værdifuld og hjemme.

I Bomi-Parken er en høj faglighed mere end blot en god og korrekt sygepleje. Faglighed er også forståelsen for og viljen til at arbejde med relationer og fællesskaber. 

For at sikre denne brede faglighed har vores medarbejdere fokus på fem områder:

1. Sundhedsfaglig behandling

Vi sikrer, at beboerne får den behandling, de har brug for. Vi følger alle kliniske retningslinjer og bruger de metoder, der er evidens for.

2. Støtte til egenomsorg

Vi sikrer, at beboerne får den omsorg, de har brug for. Vi giver så vidt muligt hjælp til selvhjælp for at understøtte beboernes følelse af værdighed. 

3. Sociale relationer og fællesskaber

Vi støtter beboerne i at udvikle og indgå i sociale relationer og netværk.

4. Planlægning og tværfagligt arbejde

Vi sikrer, at de rigtige kompetencer til at hjælpe beboerne altid er til stede. Det gør vi blandt andet ved at planlægge vores arbejde og arbejde tværfagligt.

5. Sætte mål og følge op

Vi opsætter mål for beboernes og personalets relationer og samarbejde med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, og vi følger løbende op på målene. 

Medarbejdere

I Bomi-Parken er vi ca. 100 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter 
  • Sygeplejersker
  • Aktivitetsmedarbejdere 
  • Administrativt personale
  • Ernæringsassistenter
  • Serviceassistenter 
  • Rengøringsteknikere.

Vi arbejder derudover løbende med at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det gør vi blandt andet ved at have en åben ledelse, som inddrager medarbejderne og lytter til deres ønsker, behov og faglige betragtninger.

Vi forventer til gengæld, at vores medarbejdere tager ansvar og i høj grad er med til at lede deres egen arbejdsdag.  

Vi sikrer også, at vores medarbejdere udvikler sig – både fagligt og personligt, da begge områder har betydning for at sikre den brede faglighed, som vi arbejder med i Bomi-Parken.

Undervisning, kurser, efteruddannelse og personlighedstest

Vi tilbyder blandt andet intern og ekstern undervisning, kurser og mulighed for efteruddannelse.

Derudover har vi fået testet alle medarbejdere ud fra Jungs typeindikator. Testen er en personlighedstest, som blandt andet fortæller noget om medarbejdernes forskellige måder at gå til opgaver på.

Vi bruger resultater til at blive klogere på hinandens forskelligheder og skabe forståelse for, hvorfor vi løser opgaver forskelligt.

På den måde bidrager testene til en større forståelse blandt medarbejderne, og de er et rigtig godt udgangspunkt for et godt samarbejde.

Samtidig bruger ledelsen resultaterne til bedre at kunne møde medarbejderne og bruge deres kompetencer bedst muligt.

Bomi-Parkens trivselsundersøgelser viser, at vores medarbejdere trives og er glade for at arbejde hos os.


 

MED-udvalget

MED-udvalget i Bomi-Parken består af fem medarbejdere og tre ledere. Forstanderen er formand for udvalget.

Udvalget mødes ca. 10 gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på plejehjemmet.

Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.