Bomi-Parken

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. 

Bomi-Parkens bestyrelse har otte medlemmer:

  • Fem medlemmer er udpeget af LungePatient.dk
  • Ét medlem bor i vores lokalområde
  • Ét medlem er udpeget af Bomi-Parkens bruger- og pårørenderåd
  • Ét medlem er udpeget af de fastansatte medarbejdere i Bomi-Parken.

Anne-Lise Nerving er formand for Bomi-Parkens bestyrelse.