PLEJECENTER

Fælledgården

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Fælledgården består af repræsentanter udpeget af menighedsplejerne i Davids, Esajas, Aldersros, Nazarets, Fredens, Rosenvængets, Sankt Jakobs og Sions sogne samt en repræsentant fra Samvirkende Menighedsplejer. 

Organist og daglig leder af Nazaret Kirken, Anders Forsberg Svendsen, er formand for bestyrelsen.

Advokat Niels Valdal er næstformand.

Bestyrelsen mødes fire gange om året, ligesom repræsentanter for bestyrelsen deltager i de to årlige dialogmøder med beboere og pårørende.