Johannesgården

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Johannesgården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.

Bestyrelsens medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbåndet. Derudover sidder forstanderen, souschefen, en medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra beboer- og pårørendeudvalget også i bestyrelsen.

Bestyrelsen holder fire ordinære bestyrelsesmøder om året.