Johannesgården

Om os

Billede
Fælles altan med udsigt til gårdhaven
Engagement, åbenhed og faglighed er tre værdier, der går igen på Johannesgården.

Om os

De grundlæggende værdier på Johannesgården tager udgangspunkt i de kristne værdier, som Frimurerordenen bygger på:

Næstekærlighed, respekt for hinanden, og at hvert enkelt menneske har en helt selvstændig værdi i sig selv.

Med udgangspunkt i disse værdier mener vi, at du som beboer skal have mulighed for at leve det liv, du ønsker, og udfolde dine muligheder på trods af de begrænsninger, der følger, når man bliver ældre. 

Engagement, åbenhed og faglighed

Vi vil derfor hjælpe dig med at udnytte de ressourcer, du har til rådighed, ved at møde dig med engagement, åbenhed og faglighed:

Engagement betyder blandt andet, at medarbejderne kender dig og de andre beboere, jeres liv, ønsker og drømme.

Åbenhed betyder, at medarbejdernes kommunikation med dig er direkte, medfølende og ligeværdig.

Faglighed betyder, at medarbejderne tager hensyn til den naturlige aldersmæssige udvikling af din krop og psyke og giver dig den støtte, du har brug for. Dette er forudsætningen for det gode liv.

Vores fokus på engagement, åbenhed og faglighed gør os til et plejehjem, hvor ordentlighed er overskriften for det daglige arbejde – både indadtil, udadtil og på tværs af hele huset.

Bestyrelsen

Johannesgården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Hilsen fra forstander

Vores forstander, Signe Lynge Manzano, byder velkommen.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG og ELEV

Johannesgården er en arbejdsplads med veluddannede og motiverede medarbejdere og mange frivillige.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.