Langgadehus

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Som selvejende institution har Langgadehus en bestyrelse.

Bestyrelsen består af fem valgte medlemmer, som har interesse for Langgadehus og tilknytning til Valby. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. 

Bestyrelsen har sin baggrund i Plejehjems Kommissionen af 1965, som i 2015 sluttede sig sammen med andre selvejende plejehjem og nu kaldes Selvejenetværket.

Læs mere om Selvejenetværket

Langgadehus’ bestyrelsen består af:

  • Formand Erik Vinding
  • Næstformand Birgit Skov
  • Medlem Sophie Hæstorp Andersen 
  • Medlem Edel Vesterlund
  • Medlem Karin Voetmann

Langgadehus’ forstander, Barbara Lisemose, og medarbejder Jean Salmon deltager i bestyrelsens møder.