Særlige plejeboligtilbud

Er du blind, svagtsynet, døv, svært overvægtig, har du brug for pladskrævende hjælpemidler, eller har du en demenssygdom, kan du søge om at få bolig i en af vores særlige plejeboliger.

Københavns Kommune har et varieret udbud af plejeboliger med forskellig indretning og beliggenhed. På alle typer af plejehjem er der fokus på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter i din hverdag.

I Københavns Kommunes særlige plejeboligtilbud er personalet specialiseret i at varetage netop dine behov. 

Blinde og svagtsynede personer

Solgaven Valby er et landsdækkende specialplejehjem for blinde og svagtsynede, som har fortrinsret til at bo på plejehjemmet.

Personalet er specialiseret i at arbejde med blinde og svagtsynede beboere.

Plejehjemmet er indrettet til blinde og svagtsynede. Fællesarealerne har bl.a. taktile håndlister, ledelinjer, punktskriftinformation og ledelys, der gør det lettere at finde rundt.

Døve personer, der anvender tegnsprog

Kastanjehusene på Nørrebro har en afdeling for døve beboere, der anvender dansk tegnsprog.

Personalet har kendskab til tegnsprog.

Boligerne ligger side om side med de øvrige plejeboliger i D-huset.

Personer med svær overvægt og/eller pladskrævende hjælpemidler

Københavns Kommune har syv plejeboliger, der er indrettet særligt til personer med svær overvægt (bariatri) og/eller pladskrævende hjælpemidler.

Boligerne har ekstra kvadratmeter, og i fællesarealerne er der ekstra brede adgangsforhold.

Plejecentret Hørgården på Amager har fire plejeboliger til beboere med svær overvægt og/eller pladskrævende hjælpemidler.

Solgaven Valby har én plejebolig til beboere med svær overvægt og/eller pladskrævende hjælpemidler.

Klostergårdens Plejehjem på Østerbro har to plejeboliger til beboere med svær overvægt og/eller pladskrævende hjælpemidler.

Personer med demens

Københavns Kommune har otte demenscentre, som er plejehjem med boliger særligt målrettet personer med demens. Boligerne ligger i mindre, overskuelige grupper.

På demenscentrene har med medarbejderne særlige kompetencer til at arbejde med beboere med demens. Medarbejderne er bl.a. sundhedsfaglige medarbejdere, pædagoger og terapeuter.

Læs mere og find kommunens otte demenscentre

Sådan søger du plejebolig

Inden du eller din nærmeste kan flytte på plejehjem, skal du igennem en ansøgningsproces hos kommunen.

Læs, hvordan du søger plejebolig