Københavns Kommune

Søg ældrebolig i Københavns Kommune

Her kan du søge om ældrebolig i Københavns Kommune og læse om ansøgningsprocessen.

Sådan er ansøgningsprocessen

Vis alle

1. Søg ældrebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller ved at ringe til visitationen.

Din læge eller hospitalet kan også kontakte visitationen.

Søger du telefonisk?

  • Er du 65 år eller ældre, skal du kontakte Borgerindgang - Råd og Vejledning
  • Er du under 65 år, skal du kontakte Den Centrale Visitation.

Find kontaktoplysninger

2. Telefonsamtale med visitator

Når du søger om ældrebolig, kommer du til at tale med en visitator, der er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Visitatoren spørger dig fx om, hvorfor du henvender dig, og hvilke udfordringer du har.

3. Besøg i dit hjem

I telefonen aftaler du og visitatoren et besøg i dit hjem.

Under besøget vurderer visitatoren, om du har brug for at få en ældrebolig, eller om du kan få støtte på anden vis.

4. Ønsk bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig.

Du kan frit ønske, hvilke ældreboliger du gerne vil flytte ind i.

Har du mange specifikke ønsker til en ældrebolig, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig.

Find ældreboliger i Københavns Kommune

Se ventetider

Ældrebolig i en anden kommune

Du kan også flytte i ældrebolig i en anden kommune.

Hvis du søger bolig i en anden kommune, skal denne kommune også vurdere, om den kan godkende dig til en ældrebolig.

Du kan godt blive godkendt til en ældrebolig i København, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne har forskellige kriterier for at visitere til en ældrebolig.

5. Bevilling eller afslag på ansøgning

Visitator sender et brev med Digital Post eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet indeholder en bevilling eller et afslag på din ansøgning om en ældrebolig.

Du får en bevilling eller et afslag inden for 10 hverdage, efter du kontaktede visitationen første gang.

6. Du bliver skrevet på venteliste

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag til ældreboliganvisningen.

Ældreboliganvisningen sørger for, at du kommer på venteliste til de boliger, du har ønsket.

Se ventetider

7. Du får tilbudt en bolig

Ældreboliganvisningen sender et brev med Digital Post eller med posten med et tilbud om en ældrebolig.

Du har mulighed for at tage ud og se boligen, inden du siger ja eller nej til boligen.

8. Du siger ja eller nej til boligen

Du har cirka en uge til at beslutte dig, inden du siger ja eller nej til boligen.

Hvis du siger nej til en bolig, opfordrer vi dig til at oplyse hvorfor, så ældreboliganvisningen kan opdatere dine ønsker til en bolig.

9. Du flytter ind i din nye bolig

Det boligselskab, som udlejer din nye bolig, sender en lejekontrakt til dig. Du skal underskrive kontrakten og sende den tilbage til boligselskabet. 

Du aftaler med boligselskabet, hvornår du kan flytte ind. Alle praktiske ting omkring indflytning skal aftales med boligselskabet.

Læs om livet i ældrebolig

Læs praktisk information om at flytte i ældrebolig

Får du hjemmepleje, eller har du hjælpemidler?

Hvis du får hjemmepleje eller har hjælpemidler, skal du give visitationen besked om din flytning, mindst tre dage før du flytter.