Tryghedsboliger

Tryghedsboliger er 24 lejligheder med et eller to værelser. I dag- og aftentimerne er der tilknyttet personale til boligerne, som også har fællesrum, fællesskab og aktiviteter.

Du kan søge om en tryghedsbolig, hvis du følger dig ensom og utryg uden at have et stort behov for pleje og omsorg.

Får du brug for hjemmepleje, mens du bor i en tryghedsbolig, bliver hjemmeplejen leveret af kommunen.

Tryghedsboligerne er et nyt tilbud, og de 24 boliger ligger i Guldbergs Have på Nørrebro i et område, hvor der også er ældreboliger.

Læs mere om boligerne i Guldbergs Have

I slutningen af 2021 kommer der også tryghedsboliger i Sundparken på Amager.

Kontakt

Kontakt visitationen i din bydel, hvis du har spørgsmål til tryghedsboligerne eller ønsker at ansøge om en bolig.

Find kontaktoplysninger