Hvad er en servicepakke?

En servicepakke indeholder ydelser, som Københavns Kommune stiller til rådighed for dig som bor i plejebolig.

* Drikkevarer, eksklusiv kapselvarer, er indeholdt i taksten.
** Biretten kan ikke bestilles som en selvstændig ret, men skal altid serveres i tilknytning til en hovedret.
***Der betales enten en eller to af ydelserne alt efter, hvilket plejehjem man er på. Det vil fremgå af det enkelte plejehjems side, hvilke(n) ydelse(r) du kan vælge.

Det er frivilligt at tilkøbe ydelserne, så du kan tilpasse det efter dit behov.

Priserne justeres hvert år.

Du skal være opmærksom på, at hvis du fravælger dele af/hele servicepakken står du selv – eller dine pårørende – for de/den fravalgte ydelse(r). Det kan fx være selv at sørge for vinduespolering, tøjvask udenfor plejehjemmet og lign.