Særlige boliger på plejehjem til borgere med demens

Borgere med demens kan søge om at få en bolig på et demenscenter, hvor medarbejderne har særlige kompetencer inden for demens.

Nedenfor kan du se kommunens otte demenscentre.

Center for Demens, Lindehusene
Plejehjem for borgere med demens og plejehjem særligt målrettet borgere under 65 år med demens.

Formålet er at understøtte yngre borgere med demens til et aktivt hverdagsliv og et socialt fællesskab med ligesindede og jævnaldrende.

Højdevang Sogns Plejehjem
Plejehjem for borgere med demens.

Demenscentret Pilehuset
Plejehjem for borgere med demens, borgere med frontotemporal demens og borgere med Huntingtons sygdom.

Målgruppen er borgere med en diagnosticeret frontotemporal demens eller symptomer svarende til en frontotemporal demens, som har varet i minimum ½ år, og hvor der er progression i symptomerne.

Målgruppen er også borgere, der har en Huntington Chorea sygdom, og hvor behovet for støtte ikke kan tilgodeses i eget hjem eller i en somatisk plejebolig. Målgruppen er desuden borgere, hvor Huntington Chorea er den dominerende sygdom.

Plejecenter Fælledgården
Plejehjem for borgere med demens.

Aalholmhjemmet
Plejehjem for borgere med demens.

Plejecenteret Bonderupgård
Plejehjem for borgere med demens.

Bryggergården

Plejehjem for borgere med alkoholrelateret demens.

Målgruppen er borgere, der har en demenssygdom, som er det dominerende problem ift. skader, borgeren har som følge af stort forbrug af alkohol. Borgeren kan være aktiv eller ikke aktiv alkoholiker.

Borgeren skal have modtaget tilbud om lægelig udredning af demenssymptomer, og der skal så vidt muligt være stillet en diagnose. Som minimum skal der være udført lægelige undersøgelser, som udelukker anden sygdom.

Rundskuedagens Plejecenter
Plejehjem for borgere med alkoholrelateret demens.

Målgruppen er borgere, der har en demenssygdom, som er det dominerende problem ift. skader, borgeren har som følge af stort forbrug af alkohol. Borgeren kan være aktiv eller ikke aktiv alkoholiker.

Borgeren skal have modtaget tilbud om lægelig udredning af demenssymptomer, og der skal så vidt muligt være stillet en diagnose. Som minimum skal der være udført lægelige undersøgelser, som udelukker anden sygdom.

Om vores demenscentre

Københavns Kommune har otte demenscentre, som er plejehjem med boliger særligt målrettet borgere med demens. Boligerne ligger i mindre, overskuelige grupper.

På nogle af vores demenscentre bor der kun beboere med demens, og på andre bor der både beboere med og uden en demenssygdom.

På demenscentrene har med medarbejderne særlige kompetencer til at arbejde med beboere med demens. Medarbejderne er bl.a. sundhedsfaglige medarbejdere, pædagoger og terapeuter.

Din lokale visitation vurderer, om du har behov for at bo på et demenscenter ud fra dit behov for støtte, omsorg og pleje. 

Det er ikke alle med demens, som har behov for at bo på et demenscenter.

Der bliver ikke udregnet ventetider på boliger til borgere med demens.

Læs mere om kommunens tilbud til dig med demens og dine pårørende