Københavns Kommune

Afløsere med sundhedsfaglig baggrund (social- og sundhedshjælpere, -assistenter og sundhedsmedhjælpere) til Ørestad Plejecenter

Søg jobbet

Område
Pleje
Ansøgningsfrist
Arbejdstid
Deltid - alt under 37 timer
Jobtype
Tidsbegrænset job (vikariater, projektstillinger mv.)

GenopslagVi søger sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller erfarne ufaglærte afløsere. Vi tilbyder tre timelønnede eller månedslønnede tilkaldevikar-/afløserstillinger i et af seks dag-/aftenteams eller i natteteamet på Ørestad Plejecenter.
Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i vores tilrettelæggelse af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du som medarbejder være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgernes behov – og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse. Plejecentret arbejder med IHI-inspireret forbedringsmetode og har opnået flotte resultater med det – og du vil være en afgørende medspiller i disse processer. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger, og derfor er der ikke langt fra idé til handling hos os. De øvrige medarbejdere siger: 'her er fællesskab og faglig sparring', 'man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer', 'her kan man virkelig udvikle sig fagligt', 'her er tydelig og lydhør ledelse', 'gode inspirerende kolleger i en hverdag, hvor ikke to dage er ens'.Vi har profil som plejecenter med fokus på kunst og kultur og er glade for alle bidrag til berigende aktiviteter.Vi arbejder med tre overordnede ledestjerner

 • Hverdagsfest: at der bliver glæde og fest hver eneste dag, at finde de muligheder, der skal til for at gøre vores samvær i dagligdagen til noget særligt, og at give nuet værdi.
 • Beboerdemokrati: at beboerne er herre i eget hus, bestemmer over deres egen hverdag og har indflydelse på det fælles i teamet og på plejecentret.
 • Udviklende relationer: at beboere og personale er sammen på en måde, som gør dem klogere, stærkere og godt tilpas, og at personalet lærer af deres erfaringer og lærer af beboerne.

Vi tilbyder

 • dejlige, engagerede teams med dygtige og erfarne medarbejdere.
 • teams i udvikling, der fysisk ligger på 1.-6. sal, og som varetager omsorgen for 114 borgere.
 • et målrettet introduktionsforløb.
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse.

Vi har fokus på nye teknologiske hjælpemidler, der sikrer et godt fysisk arbejdsmiljø.Dine forudsætninger

 • Du har gerne erfaring inden for hjemmeplejen, gerontologi eller lignende.
 • Du har interesse for og lyst til at arbejde med borgere med en demenssygdom.
 • Du er nysgerrig, åben og imødekommende over for beboerne, pårørende, kolleger og ledelse.
 • Du har et godt humør.
 • Du er kreativ i forhold til at tænke aktivering ind i hverdagen.
 • Du tager ansvar i hverdagen og er en god sparringspartner for kolleger og elever.

Dine vigtigste opgaver

 • Følge med i Cura og borgernes besøgsplaner.
 • Varetage pleje og omsorg for dagens tildelte borgere.
 • På de korte aftenvagter varetage praktiske opgaver og/eller engagerende aktiviteter.
 • Se, hvor dine kolleger har brug for hjælp, og være opsøgende.
 • Bidrage til det gode arbejdsmiljø.

Om Ørestad Plejecenter

Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Plejecentret er del af Lokalområde Amager, der har fire andre plejehjem, lokalområdekontor, sundhedshus, hjemmepleje og sygepleje. Ørestad Plejecenter ligger i byudviklingszonen Ørestad Syd. Metroen går lige til døren.

Se www.kk.dk for yderligere information om at arbejde i Københavns Kommune. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også hente ældrepolitikken 'Med Hele Livet' og kommunens sundhedspolitik.

Løn forhandles efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte Briana Larsen i administrationen på 8256 1601.

Søg via linket senest mandag den 22. juli 2024

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk.