Københavns Kommune

SSA eller SSH til barselsvikariat på Ørestad Plejecenter – profilplejecenter, hvor kunst og kultur skaber livsglæde og fællesskab

Søg jobbet

Område
Pleje
Ansøgningsfrist
Arbejdstid
Deltid - alt under 37 timer
Jobtype
Tidsbegrænset job (vikariater, projektstillinger mv.)

Kan du lide at arbejde i et visionært og udviklingsorienteret plejecenter? Så kom og bliv en del af vores fantastiske team. Ørestad Plejecenter Team 3 søger en barselsvikar primært til dagvagt på 3. sal. Stillingen er på 32 timer pr. uge er med weekendvagt hver 3. weekend og enkelte helligdage over året.Barselsvikariatet løber fra 15. august 2024 til 31. maj 2025.Vi søger dig, der har lyst og evne til at arbejde i en borgernær hverdag, hvor vi arbejder ud fra et tillidsfuldt og inddragende samarbejde med dygtige kollegaer, engagerede borgere og pårørende. På Ørestad Plejecenter tages der på tværs af faggrupper hånd om kerneopgaven: Ørestad Plejecenter danner ramme om et frit, trygt og meningsfuldt liv for de personer, som bor, arbejder eller kommer i huset – ved at inspirere og involvere hinanden hver eneste dag.Byens bedste beboere og medarbejdere – og hele tiden bedre

Ørestad Plejecenter inddrager borgernes ressourcer og ønsker i tilrettelæggelsen af hverdagens aktiviteter og plejecentrets drift. Derfor skal du som medarbejder være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra borgerne behov – og derfor er vi som arbejdsplads altid i bevægelse.Plejecentret arbejder med IHI-inspireret forbedringsmetode og har opnået flotte resultater med det, og du vil være en afgørende medspiller i disse processer. Forbedringsmetoden bygger på anvendelsen af data og hurtige afprøvninger – og derfor er der ikke langt fra ide til handling hos os.De øvrige medarbejdere siger: ”Her er fællesskab og faglig sparring”, ”man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer”, ” her kan man virkelig udvikle sig fagligt”, ”her er tydelig og lydhør ledelse”, ”gode inspirerende og sjove kolleger i en hverdag, hvor ikke 2 dage er ens”.Vi ønsker en kollega, som

 • har kendskab til eller interesse for ældreplejen.
 • har kendskab til den elektroniske Cura journal samt har flair for dokumentation.
 • kan levere kvalitet i plejen og bruger sin faglighed til at inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter.
 • interesserer sig for borgeren som ”det hele menneske” og ser muligheder i at tilpasse pleje og aktiviteter med udgangspunkt i borgerens perspektiv.
 • gør op med ”som vi plejer”, ser muligheder i det ukendte, har lyst til at lære noget nyt og bruger sin indlevelsesevne til at skabe trygge rammer for borgerne.
 • er en god sparrings-og samarbejdspartner for kolleger.
 • kan deltage i uddannelse af studerende i teamet.
 • har lyst til at indgå i et fagligt samarbejde med husets øvrige medarbejdere.

Dine vigtigste opgaver

 • Planlægge og udføre plejen.
 • Være kontaktperson for 3 beboere.
 • Tage sundhedsfagligt ansvar for medicinhåndtering og uddelegerede opgaver.
 • Kende retningslinjer og træde i karakter i akutte situationer.
 • Planlægge vagten og dens opgaver sammen med kollegerne med blik for flere fagligheder.
 • Læse og dokumentere i Cura.
 • Tage ansvar for og deltage i kvalitetsarbejdet på Ørestad Plejecenter.
 • Forebygge følelsen af ensomhed hos udsatte beboere.

Ørestad Plejecenter er del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Plejecentret er del af Lokalområde Amager, der desuden har fire øvrige plejehjem, lokalområdekontor, sundhedshus, hjemmepleje og sygepleje. Ørestad Plejecenter er beliggende i byudviklingszonen Ørestad Syd. Metroen går lige til døren. Se www.kk.dk for yderligere information om at arbejde i Københavns Kommune. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også hente ældrepolitikken samt kommunens sundhedspolitik.Vil du være vores kollega? Så søg endelig vores stilling som dagvagt

Stillingen er ledig fra den 15. august 2024 eller snarest muligt derefter. Lønnen forhandles efter gældende overenskomst.Vil du vide mere, så kan du kontakte teamleder Malene Byrgesen på 2423 3043.Søg via linket senest fredag den 14. juni 2024

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende, dog senest uge 26.Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dk.