Livet i ældrebolig

Ældreboliger er særligt indrettet til ældre og handicappede og ligger sammen med andre ældreboliger.

En ældrebolig er din egen private lejlighed på enten et eller to værelser. Du betaler indskud, husleje, el, vand og varme, ligesom hvis du boede i en almindelig lejebolig.

Ældreboliger er særligt indrettet til ældre og handicappede, for eksempel er der plads til en kørestol, og der er for det meste en elevator i opgangen. Nogle boliger har altan, og i nogle boliger kan du have et husdyr med.

Hvis du har en samlevende, kan vedkommende flytte med i ældreboligen.

Ældreboliger ligger sammen med andre ældreboliger, så du har mulighed for at møde andre ældre og handicappede. 

Du kan søge om hjemmepleje

I en ældrebolig er der ikke fast personale til at hjælpe dig.

Du kan dog søge om at få hjemmepleje, ligesom hvis du boede i en almindelig bolig.

Læs mere om hjemmepleje

Du kan deltage i aktiviteter

Du har mulighed for at deltage i en række forskellige aktivitetstilbud, når du er over 65 år.

I alle bydele i København ligger der aktivitetscentre, hvor du kan komme ind fra gaden. Nogle aktivitetstilbud skal du visiteres til.

I aktivitetstilbuddene kan du fx dyrke motion, være kreativ, synge, høre foredrag og møde andre ældre samt frivillige.

Læs mere om vores aktivitetstilbud

Du kan søge om klippekort til ekstra hjælp

Klippekortet er en ordning til dig, der har brug for meget hjælp og støtte i hverdagen, om som derfor allerede får hjemmepleje. 

Læs mere om klippekortet

Praktisk information om at flytte i ældrebolig

Ventetider

Ventetiden til en ældrebolig afhænger af, hvilken bolig du gerne vil flytte ind i.

Se ventetider på ældreboliger i Københavns Kommune

Husleje, indskud, el og varme

Du skal betale husleje, indskud, el og varme i ældreboliger, ligesom hvis du boede i en almindelig lejebolig.

Du skal kontakte boligselskabet for den ældrebolig, du ønsker, hvis du vil vide mere om, hvor meget du skal betale i indskud og husleje.

Find din ældrebolig og klik videre ind på boligselskabets hjemmeside

Lån til at betale indskud

Du kan søge om et lån til at betale indskud til din ældrebolig. Du skal søge om lånet hos kommunen. 

Læs mere om lån til indskud

Boligstøtte til din husleje

Du kan søge om boligstøtte til at betale for en del af din husleje. Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark, og du søger om boligstøtte på borger.dk.

Læs mere om boligstøtte

Dobbelt husleje

Du kan risikere at skulle betale dobbelt husleje i en periode, da du ofte skal overtage en ældrebolig, kort tid efter at pladsanvisningen har tilbudt dig boligen.

I særlige situationer kan du søge kommunen om at dække dine udgifter til dobbelt husleje. 

Kontakt Borgerservice på telefon 33 66 33 66, og bed om at komme til at tale med 'Tillæg 65+'.

Indflytning og istandsættelse

Nogle boliger bliver istandsat, inden en ny lejer flytter ind. I andre boliger skal du selv sørge for at male osv.

Du skal kontakte boligselskabet for den ældrebolig, du ønsker at flytte ind i, hvis du vil vide mere om indflytning og istandsættelse.

Find din ældrebolig og klik videre ind på boligselskabets hjemmeside

Hjælp til at flytte

Du kan søge kommunen om at få hjælp til at flytte i ældrebolig, hvis du er svækket fysisk eller psykisk og ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig.

Hjælpen kan fx være nedpakning af dit hjem, selve flytningen og indretning af din nye bolig. Kommunen kan også hjælpe med at melde flytning, søge boligstøtte og andre praktiske ting i forbindelse med din flytning.

Du skal kontakte din lokale visitation, hvis du vil søge om hjælp til at flytte i ældrebolig

Meld flytning

Du skal senest melde flytning til Folkeregistret fem dage efter, du er flyttet ind i din nye bolig.

Meld flytning

Skift læge

Du bestemmer selv, om du vil beholde din læge, eller om du vil skifte til en ny læge tættere på din nye bolig. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning. 

Læs, hvordan du skifter læge