Københavns Kommune

Om Johannesgården

Johannesgården er et selvejende plejehjem i Brønshøj tæt på Degnemosen og Brønshøj Torv. Vi tager udgangspunkt i de kristne værdier, som Frimurerordenen bygger på.

Johannesgården er et selvejende plejehjem, som blev opført af Den Danske Frimurerorden i 1968. Plejehjemmet blev totalrenoveret fra 2006 til 2009.

Johannesgården har 74 beboere fordelt på tre etager. Hver etage har store lyse opholdsrum med tv og spisepladser.

Johannesgården ligger i Brønshøj tæt på Degnemosen og Brønshøj Torv, hvor der er gode muligheder for offentlig transport og indkøb. Vi har desuden gode parkeringsmuligheder på Fuglsang Allé.

De grundlæggende værdier på Johannesgården tager udgangspunkt i de kristne værdier, som Frimurerordenen bygger på: Næstekærlighed, respekt for hinanden, og at hvert enkelt menneske har en helt selvstændig værdi i sig selv.

Med udgangspunkt i disse værdier mener vi, at du som beboer skal have mulighed for at leve det liv, du ønsker, og udfolde dine muligheder på trods af de begrænsninger, der følger, når man bliver ældre. 

Vi vil derfor hjælpe dig med at udnytte de ressourcer, du har til rådighed, ved at møde dig med engagement, åbenhed og faglighed:

Mere om os

Vis alle

Fokus på engagement, åbenhed og faglighed

  • Engagement betyder blandt andet, at medarbejderne kender dig og de andre beboere, jeres liv, ønsker og drømme.
  • Åbenhed betyder, at medarbejdernes kommunikation med dig er direkte, medfølende og ligeværdig.
  • Faglighed betyder, at medarbejderne tager hensyn til den naturlige aldersmæssige udvikling af din krop og psyke og giver dig den støtte, du har brug for. Dette er forudsætningen for det gode liv.

Vores fokus på engagement, åbenhed og faglighed gør os til et plejehjem, hvor ordentlighed er overskriften for det daglige arbejde – både indadtil, udadtil og på tværs af hele huset.

Bestyrelsen

Johannesgården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.

Bestyrelsens medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbåndet. Derudover sidder forstanderen, souschefen, en medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra beboer- og pårørendeudvalget også i bestyrelsen.

Bestyrelsen holder fire ordinære bestyrelsesmøder om året.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

Velkommen til Johannesgårdens hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder og lever her på plejehjemmet. 

Jeg håber, du vil få indtryk af, at både ledelse og medarbejdere på Johannesgården arbejder aktivt for, at plejehjemmet skal være et trygt hjem, hvor det er godt at bo, gæste og arbejde.  

Jeg håber også, at du kan finde de informationer, som du har brug for. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os eller komme på besøg, når vi holder åbent hus en gang om måneden. 

Hjertelig velkommen! 

Signe Lynge Manzano 

Forstander på Johannesgården 

Samarbejde med pårørende

På Johannesgården er dine pårørende vigtige samarbejdspartnere i det daglige, og vi inddrager dem derfor, i det omfang du ønsker det.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker.

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet. 

Du har mulighed for at låne lokaler på plejehjemmet, så du kan samle hele din familie ved særlige lejligheder.

Kom gerne med ønsker til aktiviteter

Johannesgården har et aktivitetsudvalg med seks beboere. I samarbejde med medarbejderne laver de et månedligt aktivitetsprogram. Du er meget velkommen til at komme med ønsker til aktiviteter gennem aktivitetsudvalget.