Højdevangs Sogns Plejehjem

Om os

Billede
Indgang og busstop
Højdevang Sogns Plejehjem ligger i Valby.

Om os

Højdevang Sogns Plejehjem er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

På plejehjemmet har vi 33 boliger til borgere med demens. Derudover har vi ti vurderingspladser, to aflastningspladser og et aktivitetscenter for borgere med demens.

I oktober 2019 flyttede vi ind på det gamle Solgavehjemmet i Valby. Efter planen flytter tilbage til Amager, når Københavns Kommune har opført et nyt demenscenter på vores gamle grund på Sundbyvestervej 97. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvornår.

Det er vigtigt, at du føler dig hjemme i din bolig på Højdevang Sogns Plejehjem.

Vi plejer at sige, at en bolig på et plejehjem er det næstbedste sted, du kan bo, når du skal sige et vemodigt farvel til det hjem, du kender så godt. Vi prioriterer, at du får en hverdag, hvor du kan føle dig tryg og trives – gerne sammen med dem, du holder af.

Plejehjemmet blev indviet i 1972 og er oprettet af Højdevang Sogns Menighedspleje og Gigtforeningen.

Værdier

Vores værdier bygger på et kristent grundlag, og vi arbejder hver dag efter følgende værdier:

  • Menneskelig ligeværdighed mellem beboere og personale
  • Et aktivt hjem, som er stimulerende og udfordrende på krop og sjæl og har hjemlig tryghed og varme
  • Tæt samarbejde og åben og konstruktiv dialog mellem beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige
  • Altid kvalitet i pleje og omsorg
  • Respekt for den enkelte beboer, så du bevarer din integritet, handlefrihed, identitet samt borgerlige rettigheder og pligter
  • Alle skal føle sig set, hørt og forstået.
  • Alle, som besøger eller bor og arbejder på plejehjemmet, skal medvirke aktivt til at gøre plejehjemmet til et attraktivt sted at bo, gæste eller arbejde – efter egen formåen og egne ressourcer
  • En faglig og menneskeligt udviklende arbejdsplads, som er i stand til at tiltrække og fastholde velkvalificeret personale.

Bestyrelsen

Højdevang Sogns Plejehjem og Demenscenter er et selvejende plejehjem, med en bestyrelse, der har ansvaret for driften gennem driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Arbejdspladsen

På Højdevang Sogns Plejehjem arbejder vi med personcentreret omsorg, der betyder, at beboeren kommer i første række. Med andre ord mennesket og ikke sygdommen.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter og privatlivspolitik.