Københavns Kommune

Husleje, boligstøtte og lån til indskud på plejehjem

Her kan du læse om huslejen på renoverede og ikke-renoverede plejehjem, og om du kan søge boligstøtte og lån til indskud.

I Københavns Kommune er der forskel på, hvordan huslejen på plejehjem bliver udregnet. Det afhænger af, om plejehjemmet er renoveret eller ikke-renoveret:

  • På renoverede plejehjem bestemmer boligselskabet, som udlejer boligen, hvad du skal betale i indskud og husleje. Du kan søge om boligstøtte og lån til at betale indskud.

  • På ikke-renoverede plejehjem (ældre plejehjem, hvor boligerne ofte har et enkelt værelse) bliver din husleje udregnet ud fra din indkomst og plejehjemmets udgifter. Boligerne udlejes af kommunen. Du har ikke mulighed for at søge boligstøtte.

Renoverede plejehjem

Vis alle

Husleje og indskud

På renoverede plejehjem bestemmer boligselskabet, som udlejer boligen, hvad du skal betale i indskud og husleje.

Huslejen afhænger blandt andet af, hvor stor en bolig du flytter ind i. 

På plejehjemmenes egne sider kan du se, hvad du skal betale i husleje og indskud. Se priser under menupunktet 'Praktisk information'.

Find plejehjem

Boligstøtte til din husleje

Du kan søge om boligstøtte til at betale for en del af din husleje, hvis du bor på et renoveret plejehjem.

Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark, og du søger om boligstøtte på borger.dk.

På borger.dk kan du læse meget mere om kravene til at få boligstøtte. Du kan også beregne, hvor meget du ca. kan få i boligstøtte, og du kan hente en fuldmagt, hvis du vil søge boligstøtte for en anden.

Læs mere og søg om boligstøtte (borger.dk)

Lån til at betale indskud

Du kan søge om et lån til at betale indskud til din plejebolig, hvis du bor på et renoveret plejehjem. Du skal søge om lånet hos kommunen.

Læs mere om lån til indskud (kk.dk)

Hjælp til dobbelt husleje

I særlige situationer kan du søge kommunen om at dække dine udgifter til dobbelt husleje.

Kontakt Borgerservice og bed om at komme til at tale med 'Tillæg 65+'.

Find kontaktoplysninger på Borgerservice (kk.dk)

Ikke-renoverede plejehjem

Vis alle

Sådan udregnes din husleje

1. del af din husleje beregnes ud fra din indkomst 

Som udgangspunkt svarer den første del af din husleje til 10 procent af din indkomst. 

Hvis din indkomst i år 2019 er højere end 207.400 kr. om året, skal du betale 20 procent af beløbet over 207.400 kr.

Ofte svarer din indkomst til den skattepligtige indkomst, der står på din pensionsmeddelelse. Vi opgør din indkomst efter reglerne i Plejehjemsbekendtgørelsen § 18.

Vær opmærksom på, at vi ikke må oplyse dine pårørende om din indkomst, medmindre du har givet dem en fuldmagt.

2. del af din husleje beregnes ud fra plejehjemmets udgifter 

Den anden del af din husleje beregnes ud fra plejehjemmets udgifter til bygninger.

Udgifterne fordeles mellem plejehjemmets boligarealer (bolig- og fællesarealer) og servicearealer. Herved får man en kvadratmeterpris for henholdsvis boligarealerne og servicearealerne. 

Du skal betale 10 procent af kvadratmeterprisen for boligarealet gange antallet af kvadratmeter i din bolig.

Hvis din nabos bolig er større end din, betaler du derfor mindre end din nabo.

Din samlede husleje

For at komme frem til din samlede husleje skal du lægge 1. del og 2. del af huslejen sammen.

Eksempler på udregning

1. del af huslejen

Hvis din indkomst er 180.000 kr. om året, skal du betale 10 procent i husleje. Det vil sige 18.000 kr. om året.

Hvis din indkomst er 250.000 kr. om året, skal du i 2019 betale 10 procent af de første 207.400 kr. og 20 procent af de sidste 42.600 kr. Det vil sige 29.260 kr. om året.

2. del af huslejen

Kvadratmeterprisen for et bestemt plejehjem er 1.499 kr. i 2019. 10 procent af kvadratmeterprisen for boligarealet er derfor 149,9.

Hvis din bolig er på 38,9 kvadratmeter, skal du i 2019 derfor betale 149,9 gange 38,9. Det er 5.831,11 kr. om året.

Samlet husleje

  • 1. del af huslejen er 29.260 kr. om året
  • 2. del af huslejen er 5.831,11 kr. om året
  • Samlet husleje er 35.091,11 kr. om året.

Din husleje er derfor på 2.924,26 kr. om måneden.

Huslejen justeres løbende

Københavns Kommune justerer din husleje hvert år, da både din indkomst og plejehjemmets udgifter kan ændre sig.

For eksempel stiger din husleje, hvis plejehjemmets udgifter til blandt andet rengøring, husleje og vedligeholdelse af fællesarealerne stiger.

Hvis din husleje stiger på grund af plejehjemmets udgifter, får du et brev senest to måneder før.

Din husleje stiger også, hvis din indkomst stiger. Og huslejen falder, hvis din indkomst falder.

Du kan ikke søge boligstøtte

Du kan ikke søge boligstøtte til din husleje på et ikke-renoveret plejehjem, da din husleje allerede er udregnet på baggrund af din indkomst.

Hjælp til dobbelt husleje

I særlige situationer kan du søge kommunen om at dække dine udgifter til dobbelt husleje.

Kontakt Borgerservice og bed om at komme til at tale med 'Tillæg 65+'.

Find kontaktoplysninger på Borgerservice (kk.dk)