Københavns Kommune

Om ventetider på plejehjem

Her kan du læse mere om ventetider på plejehjem i Københavns Kommune, og hvorfor der kan mangle data for nogle plejehjem.

Københavns Kommune fordeler plejeboliger efter behov og ikke efter, hvor længe du har været skrevet op.

En person, der kun har ventet i én uge, kan godt have et mere akut behov og derfor få en bolig før en person, der har ventet længere. 

Ventetiderne er vejledende

Ventetiderne er vejledende. Tallene viser, hvordan ventetiderne har været og ikke, hvad ventetiden på de forskellige plejehjem nødvendigvis er lige nu.

Mangler der ventetider eller andre data?

Der kan være plejehjem, hvor der ikke er udregnet ventetider, eller hvor der slet ikke er data:

  • Nybyggede eller renoverede plejehjem, hvor mange beboere flytter ind over en kort periode
  • Plejehjem, der lukker, hvorfor der ikke flytter nye beboere ind i en periode op til flytningen
  • Demenscentre, hvor der kun bor beboere med demens
  • Friplejehjemmene, som Københavns Kommune ikke har ventetidsdata for.