Københavns Kommune
Arkivnyhed - Kan være forældet

Nyt projekt på Hjortespring

Orientering om Hjortesprings deltagelse i projekt om selvbestemmelse og øget tryghed ved faste teams på Hjortespring.

Kære Beboere og pårørende

Jeg vil orientere jer om Hjortesprings deltagelse i projekt om selvbestemmelse og øget tryghed ved faste teams på Hjortespring.

Hjortespring er udpeget til og har sagt ja tak til at deltage som pilotplejehjem i et projekt, som iværksættes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Projektet handler om at skabe mere kontinuitet i mødet mellem beboere og medarbejdere. Vi ved fra undersøgelser fra bl.a. Ældresagen, at oplevelsen af kontinuitet er med til at påvirke beboernes oplevelse af livskvalitet og værdighed. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere, der varetager den daglige pleje og omsorg, kender den enkeltes vaner og ønsker til, hvordan hjælpen tilrettelægges. På plejehjem kan dette imødekommes blandt andet ved at have faste teams til varetagelse af indsatser for og med beboerne.

Formål

Formålet med projektet er at finde holdbare og bæredygtige veje til at styrke:

- beboernes oplevelse af tryghed og forudsigelighed i hverdagen på plejehjem. Dette blandt andet ved at fokusere på værdighed, kontinuitet og kvalitet i mødet med beboerne. Beboerne skal mødes som ’hele mennesker’, med egne ønsker og behov samt ret til at bestemme over eget liv.

Som pilotplejehjem skal vi først og fremmest finde ud af, hvordan det står til med at skabe kontinuitet og tryghed i mødet mellem beboere og medarbejdere på Hjortespring. Det gør vi sammen med to konsulenter fra forvaltningen, som vil interviewe nogle borgere, medarbejdere og ledere på plejehjemmet, denne proces kalder vi for afdækningen. Herefter finder vi ud af, hvor der er nogle oplagte indsatser at arbejde videre med.

Projektet løber indtil udgangen af 2022 og er først lige gået i gang. Derfor kan jeg ikke fortælle så meget endnu. De første måneder går med afdækning, så vi forventer først at komme ordentligt i gang med indsatserne efter sommerferien. I vil naturligvis blive orienteret og inddraget i forløbet undervejs.

Spørg lederen i afdelingen, hvis I vil vide mere.

Med venlig hilsen

Inge Andersen

Forstander