Rosenborgcentret

Om os

Se beboerne Kirsten og Inge fortælle om, hvordan det er at bo på Rosenborgcentret.

Om os

På Rosenborgcentret arbejder vi for, at du skal opleve plejehjemmet som et hjem. 

Vi ønsker, at du så vidt muligt kan bo her med de vaner, du har med dig fra det liv, du levede, før du flyttede ind hos os. Medarbejdernes opgave er at hjælpe dig med at leve det liv, du ønsker, i det omfang det er muligt.

Vores vision er, at vi sammen med dig og dine pårørende kan skabe livskvalitet for os alle her på Rosenborgcentret. Derfor har vi fokus på at inddrage og involvere dig og de andre beboere i hverdagen. 

Rosenborgcentret lægger vægt på at yde pleje og omsorg af en høj faglig kvalitet. Vores faste personale er derfor faguddannet på social- og sundhedsområdet eller på det pædagogiske område. 

Vi vægter fællesskabet og det sociale liv højt. Vi er derfor stolte af vores aktivitetsprogram, der byder på alt fra gymnastik til dans, film og oplæsning.

Vi er også stolte af vores traditioner og højtidsfester, der er med til at skabe en god stemning på Rosenborgcentret.

Beboerdemokrati

Det er vigtigt for os, at du har så stor indflydelse på din hverdag som muligt. Vi opfordrer dig derfor til at tale med medarbejderne eller deltage i vores dialogmøder

Bestyrelsen

Rosenborgcentret er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har Rosenborgcentret en bestyrelse.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

Rosenborgcentret er en multietnisk og farverig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed. På Rosenborgcentret har vi også frivillige, som er med til at skabe glæde hos beboerne.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.