Københavns Kommune

Søg bolig på plejehjem i Københavns Kommune

Her kan søge om plejebolig i Københavns Kommune og læse om ansøgningsprocessen.

Sådan er ansøgningsprocessen

Vis alle

1. Søg plejebolig

Du eller dine nærmeste kan enten ansøge digitalt via ansøgningsskemaet på denne side eller ved at ringe til visitationen.

Din læge eller hospitalet kan også kontakte visitationen.

Søger du telefonisk?

  • Er du 65 år eller ældre, skal du kontakte Visitation for Sundhed og Omsorg
  • Er du under 65 år, skal du kontakte Den Centrale Visitation.

Find kontaktoplysninger

2. Telefonsamtale med visitator

Når du søger om plejebolig, kommer du til at tale med en visitator, der er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Visitatoren spørger dig fx om, hvorfor du henvender dig, og hvilke udfordringer du har.

3. Besøg i dit hjem

I telefonen aftaler du og visitatoren et besøg i dit hjem.

Under besøget vurderer visitatoren, om du har brug for at få en plejebolig, eller om du kan få støtte på anden vis.

4. Ønsk bolig

Under besøget i dit hjem taler du og visitator videre om dine ønsker til en bolig.

Du har tre muligheder, når du skal ønske bolig:

1. Du kan ønske et eller flere specifikke plejehjem

Har du specifikke ønsker til plejehjem, kan det dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig.

Find alle Københavns Kommunes plejehjem

Se ventetider

2. Du kan bruge fireugers-garantien

Københavns Kommune har en fireugers-garantien til plejebolig.

Det betyder, at vi kan tilbyde dig en plejebolig senest fire uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan stille krav til boligen og skal vælge den første plejebolig, du får tilbudt.

3. Du kan søge friplejebolig eller plejebolig i anden kommune

Når du er godkendt til en plejebolig, kan du også vælge en plejebolig i en anden kommune eller på et friplejehjem.

Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune eller på friplejehjem, skal du også godkende til en plejebolig hos dem.

Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i København, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne har forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

5. Bevilling eller afslag på ansøgning

Visitator sender et brev med Digital Post eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet indeholder en bevilling eller et afslag på din ansøgning om en plejebolig.

Du får en bevilling eller et afslag inden for 10 hverdage, efter du kontaktede visitationen første gang.

6. Plejeboliganvisningen finder en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til plejeboliganvisningen. De finder en bolig til dig ud fra de ønsker, du har fortalt visitator.

Ventetiden varierer fra fire uger og op til flere år, afhængig af om du bruger fireugers-garantien eller ønsker en specifik plejebolig.

Se ventetider

7. Du får tilbudt en bolig

Når plejeboliganvisningen har fundet en bolig til dig, ringer plejehjemmet til dig og tilbyder dig boligen.

Du kan aftale med plejehjemmet at komme på besøg og se plejehjemmet, inden du beslutter dig.

Find kontaktoplysninger på plejehjemmenes egne sider.

Find plejehjem

8. Du siger ja eller nej til boligen

Du skal sige ja eller nej til den bolig, du er blevet tilbudt inden for 1-3 hverdage.

Siger du ja til en bolig, får du herefter tilsendt en lejekontrakt fra et boligselskab eller et brev fra kommunen. Her står der forskellige praktiske oplysninger om bl.a. husleje.

Læs mere om husleje, boligstøtte og lån til indskud

Hvis du siger nej til boligen, kan du stadig stå på venteliste til en anden bolig.

9. Du aftaler indflytning med plejehjemmet

Du aftaler alt det praktiske om indflytning med plejehjemmet.

Find plejehjem for at læse mere om indflytning. Du finder information om indflytning under menupunktet 'Praktisk information'.

Find plejehjem