Sådan søger du bolig på et plejehjem

Inden du eller din nærmeste kan flytte på plejehjem, skal du igennem en ansøgningsproces hos kommunen. På denne side kan du læse om, hvordan du søger en plejebolig, og hvilke trin du skal igennem undervejs.
Kontakt

Kontakt visitationen for spørgsmål om kommunens plejeboliger, hvis du ønsker at ansøge om en plejebolig eller har spørgsmål til ansøgningsprocessen.

Kontakt plejeboliganvisningen, hvis du har spørgsmål om ventetider.

Find kontaktoplysninger

1.

Kontakt til visitationen

Kontakt visitationen. Du eller dine nærmeste kan enten ringe til visitationen – eller udfylde og sende nedenstående ansøgningsskema via sikker post til visitationen.

Visitationen kan også kontaktes af fx din læge, hospitalet eller af et midlertidig døgnophold.

Kontakt visitationen via telefon eller sikker post (NemID)

Hent ansøgningsskema

2.

Samtale med visitator

Når du kontakter visitationen, kommer du til at tale med en visitator, der er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Visitatoren spørger dig om, hvorfor du henvender dig, hvilke udfordringer du har, og om du søger plejebolig eller ældrebolig.

3.

Besøg af visitator

En visitator kontakter dig, og I aftaler et besøg i dit hjem. Her vurderer visitatoren, om du har brug for at få en plejebolig, eller om du kan få støtte på anden vis.

4.

Ønsk bolig

Under besøget taler du også med visitator om dine ønsker til en bolig.

Du har tre muligheder, når du skal ønske bolig:

1) Du kan frit ønske et eller flere plejehjem, hvor du gerne vil bo. Det kan dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig.

Find alle Københavns Kommunes plejehjem

Se oversigt over ventetider

2) Du kan bruge fireugers-garantien og lade kommunen finde en bolig til dig inden for fire uger. Ønsker du at benytte fireugers-garantien, har du ikke mulighed for at ønske en bolig på et specifik plejehjem, en bestemt bydel eller i en anden kommune.

3) Du kan også søge plejebolig i anden kommune eller vælge en friplejebolig

5.

Bevilling eller afslag på ansøgning

Visitator sender et brev til din e-Boks eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet indeholder en bevilling eller et afslag på din ansøgning om en plejebolig.

Du får en bevilling eller et afslag, inden for 10 hverdage efter du kontaktede visitationen første gang.

6.

Plejeboliganvisningen finder en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til plejeboliganvisningen. De finder en bolig til dig ud fra de ønsker, du har fortalt visitator.

Ventetiden varierer fra fire uger og op til flere år, afhængig af om du bruger fireugers-garantien eller ønsker frit.

Se oversigt over ventetider

7.

Plejehjemmet tilbyder dig en bolig

Når plejeboliganvisningen har fundet en bolig til dig, ringer plejehjemmet selv til dig og tilbyder dig boligen.

Du kan nu aftale med plejehjemmet at komme på besøg og se plejehjemmet, inden du beslutter dig.

Find kontaktoplysninger på plejehjemmenes egne sider

8.

Du siger ja eller nej til boligen

Du skal sige ja eller nej til den bolig, du er blevet tilbudt inden for 1-3 hverdage.

Hvis du siger nej til boligen, kan du stadig stå på venteliste til en anden bolig.

Du skal dog være opmærksom på, at du igen skal vente fire uger på at få tilbudt en ny bolig, hvis vil bruge fireugers-garantien. Det betyder også, at du skal hjem og vente, hvis du er på et midlertidigt døgnophold.

9.

Du flytter ind i dit nye hjem

Hvis du flytter ind på et renoveret plejehjem, bliver din bolig udlejet af et boligselskab. Boligselskabet sender derfor en lejekontrakt til dig, som du skal underskrive.

Hvis du flytter ind på et ikke-renoveret plejehjem, får du et brev fra kommunen, hvor der står, hvad du skal betale i husleje, varme og el.

Du aftaler alt det praktiske om indflytning med plejehjemmet.

Læs om huslejen på renoverede og ikke-renoverede plejehjem

Læs mere om indflytning på plejehjem