Bryggergården

Om os

Billede
Terrasse
På Bryggergården vil vi skabe håb og muligheder, samarbejde med dig, og så lægger vi vægt på faglighed, kvalitet og sammenhæng.

Om os

På Bryggergården arbejder vi ud fra tre fokuspunkter, som tilsammen udgør vores mission, vision og værdier. 

Fokuspunkterne tager udgangspunkt i den overordnede mission og vision i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Vi har i fællesskab på Bryggergården besluttet, hvad fokuspunkterne betyder i vores hverdag. 

Læs nedenfor, hvad vores fokuspunkter betyder for vores beboere i hverdagen

Vi vil skabe håb og muligheder

I hverdagen betyder det, at:  

 • Du bliver set og hørt  
 • Der er brug for dig  
 • Dine ønsker og behov bestemmer retningen  
 • Der er aktivitet og nærvær i nuet 
 • Du er en del af et fællesskab og ikke blot en beboer på et demenscenter.
   
Vi vil samarbejde med dig

I hverdagen betyder det, at:  

 • Vi tager udgangspunkt i dine drømme og ønsker  
 • Din døgnrytme er bestemt af din rytme og ikke af medarbejdernes 
 • Du deltager i hverdagslivets opgaver på Bryggergården 
 • Vi indsamler oplysninger om dig, så vi bedre kan møde dig, dér hvor du er 
 • Vi arbejder med 'skemalagt nysgerrighed', hvor du taler med en medarbejder om, hvad du gerne vil. 
   
Vi lægger vægt på faglighed, kvalitet og sammenhæng

I hverdagen betyder det, at: 

 • Vi skaber sammenhæng og kvalitet gennem faglig dialog 
 • Vi tilrettelægger vores arbejde på tværs af funktioner og fagligheder  
 • Vi arbejder med at forbedre kvaliteten af vores arbejde 
 • Alle kender hinandens kompetencer og arbejdsfunktioner 
 • Kerneopgaven pleje og omsorg er den dominerende 
 • Vi løser fælles opgaver sammen 
 • Vi lægger vægt på respekt, tillid, samarbejde og arbejdsglæde.
   

Beboerdemokrati

Du mister ikke indflydelsen på dit liv eller din hverdag, bare fordi du flytter på plejehjem. På Bryggergården vægter vi indflydelse højt.

Bestyrelsen

Bryggergården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

Vi tilbyder bl.a. uddannelse til vores medarbejdere, så de er rustet til at arbejde med beboere med demens.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter og privatlivspolitik.