Københavns Kommune

Praktisk information om Bryggergården

Find praktiske informationer om blandt andet boligerne, husleje, økonomi og tilbud på Bryggergården.

Fakta om Bryggergården

Adresse
Alsgade 15
1764 København V
Driftsform
Selvejende plejehjem
Ventetid
Ingen data

Det var ikke muligt at udregne ventetid for plejehjemmet. Læs om udregning af ventetider

Antal boliger
40
Værelsestype
1 værelse

Boliger

Vis alle

Om boligerne

Boligerne på Bryggergården er 28 kvm inklusive altan. De har et stort badeværelse og en smule skabsplads.

Alle boliger har et lille køleskab, seng, loftlift, telefonstik og antennestik. Du kan også få et sengebord, hvis du har brug for det.

Husleje og økonomi

På Bryggergården skal du betale husleje, el, vand og varme. 

Huslejen på Bryggergården bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifterne til at drive plejehjemmet. Din husleje reguleres hvert år, da dine indtægter og plejehjemmets udgifter kan ændre sig fra år til år. 

Huslejen bliver trukket automatisk fra din pension. 

El, vand og varme er inkluderet i huslejen.

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig på Bryggergården, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter.

Når du har fået tilbudt en bolig, sender kommunen et boligdokument til dig, som blandt andet oplyser om boligens størrelse, husleje og udgifter til varme og el. 

Læs mere om husleje, og hvordan den bliver udregnet

Du kan også købe en servicepakke. Læs om servicepakken under overskriften 'Tilbud'.

Ansvar for penge og værdigenstande

Bryggergården kan ikke tage ansvar for, hvis du mister penge, værdier eller andre ejendele. 

Vi opfordrer dig derfor til, at du låser dine værdier inde i dit medicinskab. 

Du må dog kun opbevare maks. 1000 kroner i din boligs medicinskab. 

Hvis du har brug for at opbevare flere penge, hjælper personalet dig med at få en værdiboks.

Beboerkonto

Du kan også få en beboerkonto hos Bryggergården, hvor du kan indsætte og hæve penge uden kode.

Du har også mulighed for at lave en aftale med din kontaktperson om, at kontaktpersonen udbetaler lidt penge til dig hver dag.

Hæv penge

Hvis du har et hævekort, kan du hæve penge på Bryggergårdens kontor mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-14.

Betaling af regninger

Du er selv ansvarlig for at få betalt dine regninger. Vi hjælper dig dog gerne med at søge en økonomisk værge, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig med din økonomi.

Betaling for kørsel

Bryggergården betaler din kørsel til speciallæger. 

Du skal dog selv betale for kørsel til fx din egen tandlæge, frisør eller fodterapeut. 

Hvis du bruger et gangredskab eller en kørestol, kan din kontaktperson hjælpe dig med at søge om Movia-transport.

Betaling for medicin

Hvis du får medicin fra apoteket, betaler du over PBS.

Husdyr

Du må gerne have mindre husdyr med. Hunde og katte er kun velkomne på besøg.

Rygning

Du må gerne ryge i din bolig, bare ikke i sengen.

Besøg

Din familie og venner er meget velkomne på Bryggergården. Du kan få besøg hele døgnet, så længe du og dine gæster tager hensyn til de øvrige beboere og personalet. 

Dine gæster kan også overnatte i din bolig, hvis du aftaler det med personalet. Dine gæster har mulighed for at låne både madras og sengetøj på plejehjemmet. 

Dine gæster har også mulighed for at bestille mad. De betaler for maden hos køkkenpersonalet. 

Indflytning

En bolig på Bryggergården er din egen bolig. 

Du medbringer derfor dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner, osv. 

Du skal også selv have en eller to vaskbare dyner og en hovedpude med. Du kan låne sengetøj og håndklæder på plejehjemmet, men du er også velkommen til at tage dit eget med. 

Du eller dine pårørende står selv for at flytte ind i boligen, indrette den m.m. Du skal dog være opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige grunde ikke må ligge løse tæpper i din bolig.

Bryggergårdens medarbejdere vil gerne hjælpe dig med at hænge billeder op og lignende, og vores servicemedarbejder vil gerne hjælpe med at sætte lamper og forlængerledninger op. Du skal dog selv betale for eventuelle ledninger og kabler.

Hjælpemidler

Du skal medbringe dine personlige hjælpemidler, når du flytter på plejehjem – dog ikke din seng.

Hvis du bruger eller får brug for hjælpemidler på hjul (kørestol, bækken-badestol m.m.), kan du ikke have gulvtæpper i din bolig. Vi hjælper dig med at skaffe nye hjælpemidler, hvis du får brug for det.

Personlige papirer

Når du flytter ind, skal du aflevere dåbsattest, sygesikringsbevis, medicinkort og evt. værgemålspapirer og testamente til din kontaktperson.

Vi opbevarer din dåbsattest, testamente og evt. værgemålspapirer på kontoret.

Vi opbevarer dit sygesikringsbevis og medicinkort på kontoret på den etage, hvor du bor.

Fraflytning og dødsfald

Når en beboer dør, låser vi beboerens bolig. 

Personalet på Bryggergården sørger for at pakke beboerens ting ned og tømme boligen.  

Beboerens ting bliver stillet i et låst lokale i vores kælder.  

Penge, smykker og værdigenstande opbevarer vi i kontorets pengeskab.  

Vi sender en liste til Skifteretten over beboerens ting, kontanter og værdigenstande. Når Skifteretten har lavet en skifteretsattest, kan de pårørende/arvingerne få udleveret beboerens ting. 

Det er vigtigt, at de pårørende henter tingene hurtigst muligt, da vi ikke har plads til at opbevare tingene i længere tid. 

Tilbud

Vis alle

Servicepakke

Du har mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask, rengøringsartikler osv. 

Når du flytter ind, aftaler du med os, hvilke ydelser du ønsker. Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne.

Læs mere om servicepakken og se priser

Vi sender en regning én gang om måneden på de ydelser, du har valgt. Regningen bliver trukket fra din konto via PBS. Hvis du ønsker det, kan vi også sende regningen til dine pårørende eller den værge, som står for din økonomi.  

Klippekort

Klippekortet er en ordning, der giver dig mulighed for at få en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Læs mere om klippekortet

Frisør og fodterapeut

Frisør 

Personalet kan hjælpe dig med at bestille tid hos en frisør ude i byen eller hos en frisør, der kan komme i din bolig. Bryggergården har en frisørstol, du frit kan bruge. 

Du betaler kontant til frisøren. 

Fodterapeut 

Bryggergården har sin egen fodklinik, som ligger på 1. sal.

Din kontaktperson hjælper dig med at bestille tid. 

Du betaler kontant efter hver behandling. 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen har klinik på Bryggergården. 

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge. 

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det. 

Læs mere om omsorgstandpleje (voksentandplejen.kk.dk)

Rengøring og tøjvask

Bryggergårdens rengøringsmedarbejdere gør rent i din bolig, og du er velkommen til at deltage.

Bryggergården har sit eget vaskeri, hvor vi vasker alt tøj m.m. i maskine. Vi vasker ikke tøj med specielle vaskeanvisninger.

Medarbejderne sørger for at mærke dit tøj m.m. med dit bolignummer, så du får dit eget tøj m.m. tilbage fra vask.

Lån af lokaler

Du har mulighed for at låne salen eller Balkongangen gratis, hvis du fx skal holde fødselsdag eller et andet arrangement. Det er dog vigtigt, at du aftaler det i god tid med personalet. 

Du kan låne både møbler og service af Bryggergården. Du kan også bestille mad og drikke fra køkkenet.

Indkøb

Du har mulighed for at handle ude i byen enten alene, med din familie og venner eller sammen med Bryggergårdens personale. Bryggergårdens personale kan også hjælpe med dig med at handle på internettet.

Bryggergården køber sygeplejeartikler, bleer og andre personlige hjælpemidler.

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind på Bryggergården, får du en kontaktperson. Du aftaler sammen med din kontaktperson, hvilken hjælp og pleje du har brug for. 

Kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet i ca. fire uger. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Andre informationer

Vis alle

Fravær

Det er vigtigt, du giver personalet besked, hvis du skal besøge din familie og venner eller være væk fra plejehjemmet i kortere eller længere tid. 

Hvis du er tilmeldt mad på Bryggergården, skal din mad afmeldes, senest to dage inden du er fraværende. Personalet vil gerne hjælpe dig med at afmelde din mad.

Personalet hjælper dig også med at pakke medicin og evt. hjælpemidler til den periode, hvor du er væk fra Bryggergården. Du kan låne en transportkørestol af Bryggergården, hvis du har brug for det.