Københavns Kommune

Om Bryggergården

Bryggergården er et plejehjem ved Carlsbergbyen. Vi er et demenscenter og er særligt specialiserede i alkoholrelateret demens.

Bryggergården er et selvejende plejehjem fra 1974. Carlsberg og den frivillige sociale organisation ’Plejehjemskomiteen af 1965’ tog initiativet til at bygge Bryggergården.

Plejehjemmet har 40 beboere, som bor i hver sin bolig fordelt på fire etager. 

Bryggergården er et demenscenter. Det betyder, at vi arbejder med mennesker, som har en demenssygdom. Vi er særligt specialiseret i demenssygdomme, som primært skyldes skader efter et stort alkoholforbrug.

Kommunen vurderer, om du kan få en bolig på Bryggergården. Kriterierne er, at du skal have en demenssygdom, et livslangt forbrug af alkohol og behov for særlig hjælp.

Det nærmeste grønne område er Enghaveparken. Lidt længere væk ligger Søndermarken, Zoologisk Have og Vestre Kirkegård. Vi ligger tæt på Carlsberg Station, hvorfra der kører tog og busser.

På Bryggergården arbejder vi ud fra tre fokuspunkter, som tilsammen udgør vores mission, vision og værdier. Fokuspunkterne tager udgangspunkt i den overordnede mission og vision i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Vi har i fællesskab på Bryggergården besluttet, hvad fokuspunkterne betyder i vores hverdag:

Vores fokuspunkter i hverdagen

Vis alle

Vi vil skabe håb og muligheder

I hverdagen betyder det, at:  

 • Du bliver set og hørt  
 • Der er brug for dig  
 • Dine ønsker og behov bestemmer retningen  
 • Der er aktivitet og nærvær i nuet 
 • Du er en del af et fællesskab og ikke blot en beboer på et demenscenter.

Vi vil samarbejde med dig

I hverdagen betyder det, at:  

 • Vi tager udgangspunkt i dine drømme og ønsker  
 • Din døgnrytme er bestemt af din rytme og ikke af medarbejdernes 
 • Du deltager i hverdagslivets opgaver på Bryggergården 
 • Vi indsamler oplysninger om dig, så vi bedre kan møde dig, dér hvor du er 
 • Vi arbejder med 'skemalagt nysgerrighed', hvor du taler med en medarbejder om, hvad du gerne vil. 

Vi lægger vægt på faglighed, kvalitet og sammenhæng

I hverdagen betyder det, at: 

 • Vi skaber sammenhæng og kvalitet gennem faglig dialog 
 • Vi tilrettelægger vores arbejde på tværs af funktioner og fagligheder  
 • Vi arbejder med at forbedre kvaliteten af vores arbejde 
 • Alle kender hinandens kompetencer og arbejdsfunktioner 
 • Kerneopgaven pleje og omsorg er den dominerende 
 • Vi løser fælles opgaver sammen 
 • Vi lægger vægt på respekt, tillid, samarbejde og arbejdsglæde.

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Bryggergården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse.

Bryggergårdens bestyrelse består af en bestyrelsesformand og to bestyrelsesmedlemmer fra Carlsberg A/S samt forstanderen, en tillidsrepræsentant og en beboerrepræsentant. 

Bestyrelsen mødes fire gange om året.

Bryggergården er medlem af Selvejenetværket (selvejenetvaerket.dk).

Samarbejde med pårørende

På Bryggergården vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Du bestemmer, hvad vi må fortælle om dig og din hverdag til din familie og dine nærmeste venner. Vi har tavshedspligt og fortæller derfor kun det, du giver os lov til at fortælle. 

Beboerdemokrati

Du mister ikke indflydelsen på dit liv eller din hverdag, bare fordi du flytter på plejehjem.

På Bryggergården vægter vi indflydelse højt, og derfor har både du og dine pårørende mulighed for at deltage i beboermøder på plejehjemmet én gang om måneden. 

Forstanderen, økonomaen og aktivitetsmedarbejderne deltager altid i møderne.

På møderne taler vi om, hvad der rører sig på plejehjemmet og om både igangværende og kommende aktiviteter. Vi taler også om maden, og du og de andre beboerne har mulighed for at komme med forslag til menuen.

På mødet er der også mulighed for at tale om generelle problemstillinger i dagligdagen på plejehjemmet. 

Vi holder også mindre beboermøder på etagen, hvor du bor. Disse møder holder vi, når der er behov for det. Vi taler blandt andet om hverdagsproblemer, aktiviteter og andet, der har betydning for hverdagen på etagen.