Københavns Kommune

Job på Damsøgaard

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Damsøgaard lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø. Vi har en meget uformel omgangstone, hvor der er kort fra leder til medarbejder – og omvendt.

Vi lytter altid til vores medarbejdere, da det er dem, der kender beboerne bedst og derfor også tit har de bedste bud på, hvordan vi kan løse forskellige problemstillinger i hverdagen. 

Faglig udvikling

Vi har fokus på, at vores medarbejdere udvikler sig fagligt. Vi tilbyder derfor kompetenceudvikling, fx undervisning, kurser og efteruddannelse.

Vi deltager også ofte i forskellige faglige projekter, som er med til at udvikle det faglige miljø på plejehjemmet. 

I øjeblikket arbejder vi særligt med teambuilding. Det betyder blandt andet, at vi laver profiler over hver enkelt medarbejders kompetencer og taler om, hvordan vi kan bruge og udnytte hinandens forskelligheder bedst muligt, når vi samarbejder om at løse opgaver.

Indflydelse på eget arbejde

På Damsøgaard sikrer vi, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejde gennem MED-udvalget og de fælles personalemøder.

Derudover har medarbejderne mange muligheder for at have indflydelse på deres eget arbejde i hverdagen.

Fx kan de i høj grad selv planlægge, hvornår det giver mest mening at løse forskellige opgaver. Dog foregår det altid inden for de rammer, vi arbejder under, og med udgangspunkt i beboernes behov. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Damsøgaard er vi 38 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter 
 • Sygeplejersker
 • Køkkenpersonale
 • Rengøringspersonale
 • En altmuligmand
 • En aktivitetsmedarbejder.

Vi har også et samarbejde med en fysioterapeut fra Sundhedshuset Vanløse/Brønshøj/Husum. Derudover har vi elever fra social- og sundhedsuddannelserne.

MED-udvalget

MED-udvalget på Damsøgaard består af:

 • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter
 • Repræsentanter fra ledelsen
 • Repræsentanter for medarbejdere fra alle vagtlag
 • Repræsentanter fra køkken og rengøring
 • Forstanderen.
 • MED-udvalget mødes ca. fire gange om året og ellers efter behov.

På møderne taler medlemmerne om forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet. Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Damsøgaard har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne kan fx være læsegrupper og cykelture i vores rickshaw. 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Damsøgaard, kan du kontakte vores forstander.

Find kontaktoplysninger