Københavns Kommune

Job på Deborah Centret

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Deborah Centret er en arbejdsplads, hvor vi stræber efter at have en høj faglighed og trivsel blandt vores medarbejdere.

Vi arbejder løbende med at sikre, at vores medarbejdere udvikler sig faglig, blandt andet gennem relevant efteruddannelse, kurser, faglige fora, sidemandsoplæring og vidensdeling.

Alle medarbejdere deltager desuden i en faglig gruppe, hvor de er med til at udvikle forskellige faglige indsatser på plejehjemmet, fx demens, inkontinens, sårpleje m.m. 

Vi arbejder målrettet med at kvalitetssikre vores arbejde ved at forholde os kritisk og undersøgende til, hvad og hvordan vi udfører pleje og omsorg. På den måde sørger vi for, at vi hele tiden udvikler os og bliver endnu bedre til at løse vores opgaver. 

Video Url

Tillid og planlægning af egen arbejdsdag

Ledelsesstilen på Deborah Centret bygger på tillid. Det vil sige, at vi har tillid til, at medarbejderne kan, vil og udfører deres opgaver tilfredsstillende.

Vi lytter derfor også altid til medarbejderne og inddrager dem i dagligdagens udfordringer og løsninger. Medarbejderne planlægger ligeledes selv deres arbejdsdag i samarbejde med de beboere, de har ansvar for.

God social ånd og spændende arbejdsplads

Deborah Centret er meget optaget af at være en arbejdsplads, hvor der er en god social ånd.

Vi holder derfor gerne fester for medarbejderne og tilbyder træning i arbejdstiden, som styrker sammenholdet. Vores omgangstone er uformel og humoristisk, og vi møder hinanden med omsorg og respekt. 

Vi er en spændende arbejdsplads på grund af vores tilknytning til jødisk kultur. Det er ikke et krav, at vores medarbejdere kender til jødedommen. Til gengæld har de mulighed for at lære om jødisk kultur, traditioner og levevis. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Deborah Centret har ca. 40 fastansatte medarbejdere, der alle har en faglig uddannelse.

Vores medarbejdere er blandt andet uddannet:

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Ernæringsassistenter
  • Sygeplejersker med specialuddannelse inden for sårpleje, inkontinens, palliation, demens og elevuddannelse
  • Socialpædagoger
  • Pædagoger.

Forstanderen og de to afdelingslederne er uddannet sygeplejersker.

Vi har også dygtige afløsere tilknyttet Deborah Centret, som typisk er i gang med at tage en sundhedsfaglig uddannelse.

Elever

På Deborah Centret har vi elever, der er ved at uddanne sig som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Alle elever har en erfaren praktikvejleder, der oplærer dem i pleje og omsorg på et plejehjem.

Eleverne bliver knyttet til faste beboere, og de har altid mulighed for at få hjælp og vejledning fra resten af medarbejderne i huset.

MED-udvalg

Deborah Centret har et MED-udvalg, som består af tre medarbejdere og tre ledere.

På MED-udvalgets møder drøfter vi blandt andet arbejdsforholdene og rammerne for arbejdet på plejehjemmet.

MED-udvalget skal sikre, at alle medarbejdere får indflydelse på deres arbejdsforhold – enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant.

Bliv frivillig

På Deborah Centret har vi en del frivillige, som, i samråd med ledelsen, er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Én gang om året inviterer vi alle frivillige til en dejlig middag for at sige tak for indsatsen.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Deborah Centret, kan du kontakte vores aktivitetsleder.

Find kontaktoplysninger