Københavns Kommune

Om Huset William

Huset William er et selvejende plejehjem i Valby tæt på Kulbaneparken. Vores plejehjem blev indviet i juni 2019.

I Huset William bor 56 beboere fordelt på fire etager med fælles spise- og opholdsstue på hver etage.

Plejehjemmet ligger i Valby i et hyggeligt område i nærheden af Kulbaneparken. Derudover har vi gode udendørsarealer med flere store altaner, en rummelig gårdhave og en dejlige have hele vejen rundt om huset.

Du kan nemt komme til og fra motorvejen, og vi ligger tæt på offentlig transport.

Vi er her for vores beboere. Det er vores vigtigste budskab for alt personalet i Huset William.

I Huset William arbejder vi med fire værdipar. Hver dag bestræber vi os på at handle efter disse værdier, både når det gælder relationen til beboere, pårørende, kollegaer og det omgivende samfund.

Vores fire værdier

Vis alle

1. Nysgerrighed og ansvar

Vi mener, at vi er nødt til at være nysgerrige og have lyst til at lære i alle relationer, vi indgår i.

Med nysgerrigheden følger også et ansvar for at forholde os til og aktivt bruge det, vi lærer, når vi stiller spørgsmål. Vi bestræber os derfor på at undres, spørge og se muligheder og lære af hinanden.

2. Mangfoldighed

Mangfoldighed er alt, hvad der gør os forskellige.

Vi arbejder med mangfoldighed ved at respektere forskellighed og ved at være åbne over for at bruge hinandens ressourcer. Vi interesserer os for, hvad kolleger/pårørende/beboere kan og ved.

3. Værdighed og respekt

Værdighed og respekt er en forudsætning for det gode møde med beboere, pårørende og kollegaer. Værdighed og respekt er også en forudsætning for, at nysgerrigheden bliver en positiv kraft i det daglige arbejde.

Det betyder, at vi bestræber os på at respektere den enkeltes ønsker, være nærværende, interessere os for det enkelte menneske og have en respektfuld omgangstone og væremåde.

4. Positiv indstilling og ærlighed

En positiv indstilling og ærlighed i vores omgang med alle i Huset William er en forudsætning for, at vi kan få udbytte af de andre værdier i dagligdagen.

Det betyder, at vi bestræber os på at have tillid til hinanden, være positive og åbne over for nye forslag og finde løsninger, når noget irriterer os. Vi vil gøre, det vi siger, og vi vil være ærlige om muligheder og egne grænser og kompetencer. 

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Huset William er et selvejende plejehjem, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for plejehjemmet drift.

Samarbejde med pårørende

I Huset William vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Vi holder hverdagsdemokrati-møder hvert kvartal, hvor du og dine pårørende kan deltage i en snak om hverdagen i afdelingen samt høre om, hvad der sker af nye ting på plejehjemmet.

Beboerdemokrati

Møder i beboer- og pårørenderådet 

Huset William holder møder i beboer- og pårørenderådet mindst fire gange om året.

På møderne deltager interesserede beboere, valgte pårørende, en repræsentant fra bestyrelsen, forstanderen og en sekretær. 

På møderne taler deltagerne om aktuelle ting på plejehjemmet, økonomi, organisationsændringer, tilsyn, generelle forhold omkring pleje og omsorg, hverdagslivet og eventuelle problemstillinger. 

Beboer- og pårørenderådets opgaver er at:

  • Medvirke til størst mulig trivsel for beboere, pårørende, medarbejdere og andre, som er i kontakt med plejehjemmet
  • Tage beboernes ønsker med på møderne og tale med ledelsen om dem
  • Fortælle om deres mening om plejehjemmets forskellige aktiviteter 
  • Give og modtage informationer og bringe dem videre til egen afdeling 
  • Diskutere og kommentere ændringer, der har indflydelse på beboernes hverdag
  • Komme med forslag til ændringer og forbedringer
  • Rådgive plejehjemmets ledelse.

Der bliver skrevet et referat efter hvert møde. Referatet bliver udleveret til alle rådets medlemmer. 

Hverdagsdemokratimøder

Vi holder hverdagsdemokratimøder på hver afdeling.

På møderne får beboere og pårørende informationer om, hvad er sker i afdelingen og på hele plejehjemmet. Vi taler også om hverdagen på afdelingen og om eventuelle ønsker til forbedringer. Vi afslutter møderne med at spise sammen.

Der bliver skrevet et referat af møderne, som udleveres til alle beboere på afdelingen.