Københavns Kommune

Hverdagen på Kærbo

På Kærbo har du rig mulighed for aktiviteter i hverdagen. Du kan blandt andet tilmelde dig en mindre gruppe, som mødes om en særlig interesse.

Aktivitetskalender

På Kærbo har vi aktiviteter hver dag mellem klokken 10-16 og hver anden søndag og hver anden lørdag. 

Du og de andre beboere planlægger sammen med vores aktivitetsmedarbejdere, hvilke aktiviteter I har lyst til at lave.

Det kan fx være avisoplæsning, musik og sang, banko, film, tur i Dyrehaven, quiz, spil, gymnastik, musikalske arrangementer eller jaccolo og petanque i vores gårdhave.

Fester, grupper, cykling og træning

Vi holder også tre årlige fester, hvor vi inviterer dine pårørende. Du kan også tilmelde dig en mindre gruppe, som mødes om en særlig interesse, fx musik og bevægelse, litteratur, manicure, jazzklub osv.

Vi har et særligt tæt samarbejde med de frivillige fra ’Cykling uden alder’, der tilbyder at cykle ud i det blå på en rickshaw med dig og eventuelt en anden beboer. Vi tilbyder også træning sammen med vores faste ergo- og fysioterapeuter.

Du kan læse mere om husets aktiviteter i Kærbo-avisen, som udkommer en gang om måneden.

Vi dyrker naboskab og fællesskab

På Kærbo arbejder vi målrettet med at skabe trivsel og godt naboskab mellem dig og de andre beboere.

Vi dyrker derfor fællesskabet i alle hverdagens situationer, fx under aktiviteterne, på ture ud af huset og under måltiderne.

Eksempelvis gør vi meget ud af, at du spiser sammen med de naboer, som du hygger dig godt med, og ikke nødvendigvis på det køkken, der hører til din bolig.

Det gode naboskab er også i fokus i forhold til vores naboer uden for plejehjemmet. Vi inviterer derfor ofte skoleelever og andre fra lokalområdet indenfor.

Fællesarealer

Kærbo har syv etager, hvor der bor beboere. Hver etage har enten et fælles spisekøkken eller en dagligstue.

I stueetage har vi centersalen, hvor der alle hverdage er aktiviteter. Det er også her, vi holder alle større arrangementer og fester. Vi har også en hyggelig dagligstue, som bruges til aktiviteter om formiddagen. 

Udenfor har vi en skøn gårdhave med plantekasser, hvor vi nyder solen. Vi har også mulighed for at grille og spille petanque om sommeren.

På 1. sal har vi et motionsrum, som du kan bruge, når du har lyst.