Københavns Kommune

Job på Kærbo

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Kærbo er en spændende arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har fokus på det gode samarbejde og hjælper hinanden, så alle kan have en god arbejdsdag.

Vi taler sammen, inden det går galt, og vi har det sjovt sammen, mens vi arbejder.

På Kærbo er der ikke langt mellem medarbejder og ledelse.

Stort fokus på kompetenceudvikling

Vi vægter faglig udvikling meget højt og arbejder målrettet med at udvikle vores medarbejderes kompetencer.

Det betyder blandt andet, at alle nye medarbejdere får en grundig introduktion til Kærbo, og at vores kvalitets- og udviklingssygeplejerske hyppigt underviser i fagligt relevante emner.

Vi tilbyder løbende vores medarbejdere relevante kurser og efteruddannelse. Vi støtter dig også gerne i din karriereudvikling, hvis der er noget, du er særligt dygtigt til og gerne vil stå i spidsen for. 

Vi holder desuden medarbejdersudviklingssamtaler (MUS) og screener medarbejdernes kompetencer én gang om året.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Kærbo har ca. 50 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • sosu-assistenter
  • sosu-hjælpere
  • sygeplejersker
  • plejehjemsassistenter
  • køkken- og rengøringspersonale
  • aktivitetsmedarbejdere
  • ergo- og fysioterapeuter
  • en pedel
  • en administrativ kommunikationsmedarbejder 
  • elever fra sosu-uddannelserne.

Elev på Kærbo

Kærbo er uddannelsessted for sosu-uddannelserne og sygeplejestuderende. Vi har altid ca. 5-6 elever fordelt på vores to plejegrupper. 

Vi synes, det er en stor fordel at have elever, da de bidrager med nye idéer og gode spørgsmål, der kan være med til at udvikle vores faglighed på Kærbo.

Vi er samtidig også glade for at være med til at uddanne nye kolleger, der fremover kan være med til at sikre en god pleje af vores ældre.

Praktikvejleder, der vil dele sin viden og erfaring

Som elev på Kærbo får du en fast praktikvejleder.

Praktikvejlederen er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet og har både faglige og personlige kompetencer til at vejlede dig. Din praktikvejleder har også en praktikvejlederuddannelse, flere års erfaring og ønsker at dele sin viden og erfaring med dig.

Du får altid et velkomstbrev, inden du starter i praktik på Kærbo. I brevet skriver vi, hvornår du skal møde, hvem der er din praktikvejleder og den daglige leder, samt hvad du skal medbringe.

Vores uddannelsesansvarlige har det overordnede ansvar for den enkelte elevs praktikforløb på Kærbo.

Du er meget velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål til praktik på Kærbo.

MED-udvalg

MED-udvalget på Kærbo består af ledelsen, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Udvalget diskuterer vigtige beslutninger på Kærbo, blandt andet hvilke overordnede rammer vi skal arbejde under.

Udvalget sikrer også, at medarbejderne har indflydelse, medbestemmelse og medansvar for deres arbejdsdag.

Bliv frivillig

På Kærbo har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Kærbo, kan du kontakte vores forstander.