Københavns Kommune

Om Klarahus

Plejecenter Klarahus er et kommunalt plejehjem, der ligger i De Gamles By på Nørrebro.

Klarahus er et kommunalt plejehjem med 115 beboere, som bor fordelt i to bygninger. Bygningerne er inddelt i tre afdelinger med i alt 11 fælles spise- og opholdsrum.

Klarahus ligger i De Gamles By på Indre Nørrebro, som er en oase med grønne områder, dyr, legende børn samt en kirke. Nørrebros mange forretninger, caféer, restauranter og offentlig transport ligger i gåafstand fra plejehjemmet. 

Klarahus har desuden en sansehave med træer og et lille rislende vandløb samt en større terrasse med havemøbler og mulighed for at grille.

Klarahus’ værdier og visioner tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ældrepolitik, som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker.

Vi arbejder særligt ud fra følgende tre fokusområder: 

Mere om os

Vis alle

Samarbejde med pårørende

På Klarahus vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Vi holder desuden 2-3 beboer- og pårørendemøder om året i hver afdeling, hvor dine pårørende er meget velkomne.

Beboerdemokrati

Klarahus er dit og de andre beboeres hjem. Vi lægger derfor vægt på, at du, de andre beboere og jeres pårørende har mulighed for at få indflydelse på hverdagen.

Vi opfordrer jer derfor til løbende at tale med medarbejderne om de ønsker og behov, I har. 

På Klarahus har vi også et beboerråd, som holder møde cirka hver sjette uge. Beboerrådet består af en fast gruppe på ca. fem beboere fra forskellige afdelinger.

Plejehjemmets øvrige beboere er også velkomne til at deltage i møderne. Forstanderen, aktivitetsmedarbejderne og forskellige afdelingsledere deltager også i rådets møder. 

Udover møder i beboerrådet holder vi også en række beboer- og pårørendemøder, hvor dine pårørende er meget velkomne til at deltage. 

I beboerrådet og på beboer- og pårørendemøderne taler vi fx om:  

  • Hverdagen generelt på plejehjemmet 
  • Aktiviteter i hverdagen 
  • Mad og måltider 
  • Plejehjemmets budget 
  • Organisationsændringer 
  • Ombygninger 
  • Tilsyn 
  • Brugertilfredshed.

Vores fokusområder

Vis alle

1. Du og de andre beboere er i centrum

Det betyder, at vi gør os umage med at lytte til dig og de andre beboere og med at skabe løsninger sammen med jer.

Vi ved, at mennesker er forskellige, og at du og de andre beboere derfor naturligvis også skal behandles forskelligt.  

2. Vi er ordentlige

Det betyder, at vi overholder de gældende regler, og at vi opfører os professionelt og menneskeligt over for hinanden.

Vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge konflikter og lære af vores fejl. 

3. Vi er fagligt dygtige

Det betyder, at vi udvikler os fagligt, fx ved at tage på kurser og oplære nye medarbejdere. Vi afprøver også nye måder at samarbejde på og nye måder at udføre pleje og omsorg for dig og de andre beboere.

Målet er altid at sikre et så højt fagligt niveau som overhovedet muligt.