Københavns Kommune

Job på Klarahus

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Klarahus lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere trives og er glade for at gå på arbejde. Vi ved nemlig, at glade medarbejdere giver glade beboere. Klarahus er derfor et sted med ’højt til loftet.’

I hverdagen betyder det, at vi værdsætter vores medarbejderes forskellighed og støtter dem i at udvikle sig inden for deres interesseområder.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at undre sig og spørge, hvis der er noget, de ikke forstår, eller hvis der er noget, de tænker, at vi kan løse bedre eller smartere. 

Mere information

Vis alle

Fællesskabet

Vi arbejder løbende på at lære hinanden bedre at kende som kolleger og på at skabe et godt fællesskab. Det gør vi blandt andet gennem forskellige temadage og sociale arrangementer som fx DHL Stafetten,’Vi cykler til arbejde’ og Ladywalk.

Et stærkt fællesskab gør det nemmere at bede om og tilbyde hjælp til hinanden i dagligdagen, hvilket er afgørende for både trivslen og de opgaver, vi løser.

Vi vil altid gerne høre medarbejdernes gode idéer til, hvad vi kan lave sammen for at lære hinanden bedre at kende. 

Undervisning, kurser og efteruddannelse

På Klarahus oplever vi – ligesom på de fleste andre plejehjem – at vores beboere har mere komplekse udfordringer end tidligere. Denne kompleksitet stiller store krav til vores medarbejderes faglige og personlige kompetencer.

Vi har derfor fokus på at understøtte vores medarbejdere i forhold til at udvikle de kompetencer, som arbejdet på et plejehjem kræver.

Vi tilbyder blandt andet undervisning, kurser og efteruddannelse, særligt inden for vores fem faglige fokusområder: hygiejne, medicin, palliation, ernæring og Cura (som er det it-system, vi arbejder i, når vi registrerer oplysninger om vores beboere).

Vi arbejder også løbende med metoden ’forbedringsindsatsen’, som er et redskab til at afprøve og teste formodede forbedringer, inden de gennemføres på hele plejehjemmet. 

Medarbejdere

På Klarahus er vi 120 medarbejdere inden for følgende faggrupper:

 • Sosu-hjælpere 
 • Sosu-assistenter  
 • Sygeplejersker  
 • Pædagoger 
 • Aktivitetsmedarbejdere 
 • Fysio- og ergoterapeuter  
 • Administrative medarbejdere  
 • Ernæringsassistenter  
 • Kok 
 • Rengøringsmedarbejdere  
 • Portør.

Elever og studerende

Klarahus er uddannelsessted for både social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerskestuderende.  

Vi sætter en ære i, at vores elever og studerende har det godt og bliver godt klædt på til deres kommende arbejdsliv.

Vi har derfor stort fokus på faglig læring og udvikling – både teoretisk og praktisk.

På hver afdeling har vi en uddannelsesansvarlig sygeplejerske og praktikvejledere, som løbende vejleder og støtter vores elever og studerende.  

MED-udvalget

Klarahus har et MED-Udvalg, som består af forstanderen, afdelingsledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. 

Udvalget holder møde seks gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på Klarahus.

Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Klarahus har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave og hvor mange timer, du bruger på plejehjemmet. 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere.  

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Klarahus, kan du kontakte vores aktivitetsmedarbejder.