Københavns Kommune

Job på Klostergårdens Plejehjem

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Klostergårdens Plejehjem vil gerne være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker både erfarne og nyuddannede medarbejdere. 

Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle vores medarbejderes kompetencer – både for at sikre kvaliteten på plejehjemmet og for at tilfredsstille den enkelte medarbejder.  

Vi har derfor blandt andet ansat en uddannelsessygeplejerske, som underviser personalet i relevante emner, og som er ansvarlig for medarbejdernes faglige udvikling. Vi tilbyder også efteruddannelse, faglige seminarer og kompetencescreening. 

Vi er også uddannelsesinstitution for sygeplejersker, ernæringsassistenter, sosu-hjælpere, sosu-assistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Vores uddannelsessygeplejerske har ansvaret både for elever og studerende. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Klostergårdens Plejehjem er vi ca. 75 medarbejdere inden for følgende faggrupper:  

 • Sosu-hjælpere 
 • Sosu-assistenter  
 • Sygeplejersker  
 • Plejehjemsassistenter  
 • Sygehjælpere  
 • Socialpædagoger 
 • Aktivitetsmedarbejder 
 • Økonoma 
 • Køkkenpersonale 
 • Rengøringsassistenter.

Vi har desuden tilknyttet en frisør, fodterapeut, tandlæge og præst samt en række afløsere i plejen. 

Plejehjemmet ledes af forstanderen, de fire afdelingsledere fra hver etage, en udviklingssygeplejerske og en køkkenchef. 

MED-udvalget

Klostergårdens MED-udvalg arbejder med at sikre, forbedre og udvikle gode fysiske og psykiske arbejdsforhold på plejehjemmet.  

Udvalgets medlemmer består af repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderne, og det sikrer derfor medindflydelse, dialog og samarbejde mellem medarbejdere og ledere.  

Forstanderen er formand for MED-udvalget.

Frivillighed

På Klostergårdens Plejehjem har vi mange frivillige, som hjælper til i forbindelse med aktiviteter for beboerne.

De frivillige bringer et vigtigt samvær til plejehjemmet og bidrager væsentligt til hverdagslivet. Man mødes over en aktivitet, følger med i ferier, hinandens familier, finder ud af, at man har fælles interesser osv.

Det er værdifuldt for alle parter med nye ansigter og nye møder. Vi skatter vores frivilliggruppe meget højt! 

Som frivillig bestemmer du – sammen med beboerne og os – hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet. Du kan fx:  

 • Gå ture 
 • Tage på indkøb 
 • Spille spil  
 • Hjælpe til ved bankospil 
 • Læse højt 
 • Arrangere/deltage i fællessang 
 • Spille klaver, violin eller guitar 
 • Være cafévært 
 • Støtte beboere til at deltage i aktiviteter 
 • Vise billeder fra en god rejse/ferie 
 • Hjælpe med praktiske ting til større arrangementer 
 • Hjælpe til ved gudstjenester 
 • Være chauffør eller hjælpe til på udflugter 
 • Og meget andet.

Vi er åbne for gode ideer og initiativer og har en fast række frivillige, som hjælper til i forbindelse med aktiviteter på plejehjemmet. 

Bliv frivillig

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Klostergårdens Plejehjem, kan du kontakte vores aktivitetsmedarbejder.

Find kontaktoplysninger