Københavns Kommune

Om Lindehusene

Plejehjemmet Lindehusene er en del af Center for Demens, der ligger i De Gamles By på Nørrebro.

Lindehusene er del af Center for Demens, der åbnede i 2019. Vi er et af Københavns Kommunes demenscentre.

Vi har to plejeafdelinger i huse tæt på hinanden. I det ene hus (afdeling A) bor 27 beboere, der alle primært er under 65 år. I det andet (afdeling B) bor 32 beboere på særligt skærmede demenspladser.

Center for Demens har også et tilbud med åben rådgivning og et visiteret tilbud om fysisk og kognitiv træning. Vi har også Aktivitetscenter Huset for yngre hjemmeboende borgere med demens.

Gennem fokus på fællesskab, personcentreret omsorg og en rehabiliterende tilgang bidrager vi til din livskvalitet.

Vi vægter respekt, nærvær og involvering af det enkelte menneskes ressourcer højere end noget andet. Vi tilstræber at udvikle viden gennem kreativitet, vedholdenhed og tæt samarbejde på tværs.

I Center for Demens, Lindehusene arbejder vi med især tre værdier:

Vores værdier og mere om os

Vis alle

1. Fællesskab

Vi mener, at oplevelsen af fællesskab og gode relationer er det vigtigste fundament for et godt samarbejde.

Vi arbejder derfor hver dag på at opdyrke og vedligeholde et godt fællesskab med vores beboere, pårørende og hinanden.

Det gør vi bl.a. ved regelmæssigt og åbent at tale om det, der betyder noget i hverdagen for den enkelte, og på at skabe gode stunder sammen.

2. Personcentreret omsorg

'Personcentreret omsorg' handler om først og fremmest at have fokus på mennesket bag demenssygdommen. Hvert menneske er unikt.

Vi arbejder for, at vores borgere skal blive ved med at være unikke på trods af de symptomer og den ændrede adfærd, som en demenssygdom kan give.

3. Rehabiliterende tilgang

Vi arbejder for, at borgere med demens kan klare så meget som muligt – i så lang tid som muligt.

Derfor træner vi borgernes fysiske og kognitive færdigheder, da træningen kan stoppe eller forsinke demenssymptomernes udvikling og styrke borgernes livskvalitet.

Hilsen fra Lindehusene

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

I Center for Demens, Lindehusene arbejder vi hver dag for at skabe rammer for et godt og indholdsrigt liv på trods af demens. 

Vores fire afdelinger tilbyder derfor indsatser, der støtter op om en selvstændig, meningsfuld og tryg hverdag gennem hele sygdomsforløbet. 

Det gælder fra den tidlige diagnose i eget hjem til den sidste del af livet i plejebolig. 

I øjeblikket er vi meget optagede af, hvordan vi kan bruge den nyeste viden om fysisk og kognitiv træning i dagligdagen. 

Vi arbejder også meget med musik, som kan skabe fællesskaber og stjernestunder. 

Hjertelig velkommen til Lindehusene! 

Samarbejde med pårørende

Her på Lindehusene vægter vi samarbejdet med pårørende meget højt.

Vi tror på, at pårørende kan være med til at bygge bro imellem det liv, du har levet, og dit kommende liv i plejebolig. Hermed kan pårørende være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg og deltage i eller arrangere aktiviteter hos os.