Københavns Kommune

Job på Lindehusene

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

I Center for Demens, Lindehusene arbejder vi ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg.

Vi fokuserer på borgernes ressourcer og mener, at forståelse, tillid, respekt og omsorg kan være med til at forsinke sygdommens udvikling og understøtte livskvalitet i det enkelte menneskes liv. 

 

Vi arbejder med spændende og målrettet kvalitetsudvikling ud fra forbedringsmodellen, som er et systematisk og tværgående udviklingsarbejde, som hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder med.

 

Vi har medarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde og har høje faglige ambitioner. Vi arbejder meget gerne på tværs og har en respekt og interesse for hinandens fagområder.

En af vores medarbejdere vandt bl.a. årets demenspris i 2017.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Lindehusene har vi medarbejdere inden for følgende faggrupper:

 • Sosu-assistenter
 • Sosu-hjælpere
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Musisk personale
 • Demensfaglige rådgivere
 • Demensvidenpersoner 
 • Servicemedarbejdere 
 • Administrativt personale.

MED-udvalg

Vores MED-udvalg mødes cirka hver 2. måned og drøfter vigtige emner om vores fælles organisation.

MED-udvalget består af ledelsen og medarbejderrepræsentanter fra hver afdeling.

Frivillighed

Vi er altid åbne for at samarbejde med frivillige. Det gælder både frivillige personer og frivillige organisationer, vidensinstitutioner og andre samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.

I øjeblikket samarbejder vi med:

 • TrygFondens besøgshunde
 • Lokale vuggestuer og børnehaver
 • Foreningen 2200Godnathistorier
 • Sjællandsgade Bad
 • Københavns Universitet
 • Nationalt Videncenter for Demens
 • Alzheimerforeningen
 • DGI
 • Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

Bliv frivillig

På Lindehusene vil vi gerne samarbejde med frivillige, som vil deltage og planlægge aktiviteter for og med vores borgere.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger hos os.

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig hos os, kan du kontakte vores administration.

Find kontaktoplysninger