Københavns Kommune

Om Nybodergården

Nybodergården er et lille selvejende plejehjem i hjertet af København.

Nybodergården er et selvejende plejehjem, som blev opført og i dag bestyres af Frederiks Kirke (Marmorkirken), Garnisonskirken og Holmens Kirke.

Plejehjemmet har 54 beboere, der bor i boliger fordelt på to etager. Hver etage har en fælles opholdsstue.

Nybodergården ligger centralt og smukt placeret i Indre By tæt på Kongens Have, Parkmuseerne, Botanisk Have, Kastellet og Østerport Station. Vi har desuden en dejlig lille gårdhave.

Vores centrale placering giver os mulighed for at bruge byen og alle dens mange tilbud hver eneste dag, fx museer, kirker, caféer, restauranter, teatre og parker.

Nybodergården har fokus på at skabe hjemlige rammer, så du oplever plejehjemmet som dit hjem. Vi vil give dig og dine pårørende de bedst muligt betingelser for en tryg hverdag.

Vi lægger vægt på, at dine ønsker og behov styrer din hverdag, og at du bruger dine ressourcer i det omfang, du kan. Vi lægger også vægt på, at du deltager i fællesskabet, så meget som du har lyst til.

Vi har respekt for din værdighed, og vi værner om tilliden mellem dig, dine pårørende og medarbejderne.

Nybodergårdens medarbejdere arbejder alle engageret og ansvarligt på tværs af deres fag, og de arbejder målrettet på at bruge deres forskellige kompetencer til at give dig omsorg præget af menneskelig varme og høj faglighed.

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Nybodergårdens bestyrelse består af ni medlemmer fra tre menigheder: Frederiks Kirke (Marmorkirken), Garnisonskirken og Holmens Kirke. Derudover sidder forstanderen og en medarbejder også i bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møder fire gange om året.

Mikkel Wold er formand for bestyrelsen. Michael Bager er næstformand.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for plejehjemmets drift og økonomi. Bestyrelsen står for at ansætte forstanderen, som har ansvaret for den daglige drift.

Selvejende plejehjem

Som selvejende plejehjem er Nybodergården en del af Selvejenetværket (selvejenetvaerket.dk).

Samarbejde med pårørende

Hos Nybodergården vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Beboer- og pårørenderåd

Vi har et aktivt beboer- og pårørenderåd, da det er vigtigt for os, at du og dine pårørende har medbestemmelse og medindflydelse på plejehjemmets dagligdag.

Samarbejde med unge

Pårørende, frivillige og forskellige samarbejdspartnere hjælper ofte til ved vores aktiviteter. 

Fx samarbejder vi med skolen Institut Sankt Josef, som sender elever fra 8. klasse i praktik hos os to timer om ugen i 13 uger. Eleverne er gode til at spille spil, snakke og lave forskellige hyggelige ting med vores beboere.

Vi samarbejder også med Københavns Kommunes ungeindsats om at ansætte unge mennesker fem timer om ugen hos os. De unge mennesker bruger tiden på socialt samvær med vores beboere.

Rundvisning

Nybodergården er i perioder efterspurgt, og vi har besluttet, at rundvisninger kun er muligt ifølge aftale med administrationen eller ledelsen. Nybodergården ønsker at have mulighed for at byde hjerteligt velkommen. 

Kigger du forbi uden en indgået aftale, kan du ikke forvente, at vi er til rådighed. 

Som plejehjem er vi bevidste om, at det er beboernes hjem og hverdagsliv, som vi respekterer og værner om.  

Rundvisning prioriteres i følgende rækkefølge

  1. Du har fået tilbudt en bolig på Nybodergården
  2. Du er visiteret til en plejebolig, ønsker specifikt Nybodergården og har en tilknytning til Frederiks Kirke, Garnisons Kirke eller Holmens Kirke
  3. Du er visiteret til en plejebolig og ønsker specifikt Nybodergården eller plejehjem i Indre By
  4. Du ønsker at indflytte på Nybodergården, og visitationsmøde er endnu ikke afholdt med visiterende myndighed
  5. Du er ikke visiteret til plejebolig, og du ønsker at se flere plejehjem.

I udgangspunktet tilbyder vi én rundvisning pr. borger/familie. Derfor opfordrer vi til, at du evt. noterer ned, hvad der bliver fortalt, og at du har forberedt dit besøg i forhold til de spørgsmål, du ønsker svar på.  

En rundvisning varer 30 minutter.

Du er velkommen til at tage billeder af en tom bolig eller fællesarealer, fx Caféen. Vær dog opmærksom på GDPR-reglerne. Vi udleverer vores velkomstmateriale i forbindelse med en rundvisning samt en trykt udgave af seneste husavis.