Københavns Kommune

Job på Nybodergården

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Nybodergården lægger vi vægt på, at vores medarbejdere er ordentlige, tager fagligt ansvar og udviser rettighed omhu. Vi lægger også vægt på, at de deler viden med hinanden – både den vigtige overlevering i hverdagen og faglig viden, som kolleger kan have glæde af. 

Vi arbejder tværfagligt i teams og holder ofte tværfaglige konferencer om de enkelte beboere, hvor medarbejdere med forskellige faglige baggrunde deltager. 

For at sikre et højt fagligt niveau underviser plejehjemmets læge hver uge vores medarbejdere i plejen i et sundhedsfagligt emne. 

Indimellem holder vi også temadage og fællesmøder, hvor vi en hel dag fordyber os i et fagligt emne, fx kommunikation og professionel håndtering af beboere og pårørende. Derudover deltager vi i forskellige faglige netværk, fx demensnetværk etc. 

Vi tilbyder desuden medarbejdere mulighed for efteruddannelse i det omfang, det giver mening.

Mere information

Vis alle

Nybodergården skal være en god arbejdsplads

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har et godt arbejdsfællesskab. Det betyder, at vi hele tiden er nysgerrige og åbne over for, hvordan vi alle indgår bedst muligt i fællesskabet.

Vi fokuserer på fælles faglighed, ansvar og god kommunikation i stedet for på medarbejdernes personlige mål.

Vi har fleksible vagtplaner og forsøger at opfylde medarbejdernes ønsker inden for de rammer, vi arbejder under.

I fremtiden ønsker vi at arbejde mere med forskudte vagtplaner for at skabe bedre sammenhæng mellem dag-, aften- og nattevagter og for at give de forskellige medarbejdere bedre indblik i hinandens opgaver.

Træning i arbejdstiden og sociale arrangementer

Vi har obligatorisk træning i arbejdstiden ca. en halv time om ugen fordelt over flere dage.

Medarbejderne har også mulighed for at tilmelde sig en salatbar-ordning og deltage i en række forskellige sociale arrangementer. I løbet af året holder vi fx forskellige fester, og vi deltager blandt andet i DHL, Ladywalk m.m.

Til sidst har vi tradition for et lavt sygefravær, og mange af vores medarbejdere får lyst til at læse videre og fordybe sig fagligt, når de har været hos os.

Medarbejdere

Nybodergården har ca. 50 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Serviceassistenter (rengøring)
  • Ernæringsassistenter
  • En frivillig aktivitetskoordinator
  • En ergoterapeut (fra Sundhedshuset Østerbro)
  • En fysioterapeut (fra Sundhedshuset Østerbro)
  • En teknisk servicemedarbejder.

Derudover er vi uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejestuderende, virksomhedspraktikanter og ernæringsassistenter.

Vi har også flygtninge i praktik og medarbejdere i fleksjob, seniorjob og ressourceforløb.

MED-udvalg

MED-udvalget er et udvalg, der består af medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter.

Forstanderen udpeger ledere til udvalget, og medarbejderne bliver valgt af medarbejdere hvert andet år. 

I MED-udvalget sidder også arbejdsmiljørepræsentanterne fra plejeafdelingerne og fra køkken/rengøringsområdet. Arbejdsmiljørepræsentanterne bliver valgt af medarbejderne hvert andet år. 

MED-udvalget arbejder med alle forhold på arbejdspladsen, fx arbejdsmiljø, politikker (fx stress, sygefravær etc.) og den generelle udvikling af arbejdspladsen.

Udvalget mødes fire gange om året.

Bliv frivillig

På Nybodergården har vi et tæt og stærkt samarbejde med frivillige, som fx arrangerer aktiviteter, hjælper med fysisk træning eller tager på cykeltur med vores beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Nybodergården, kan du kontakte vores frivilligkoordinator. 

Find kontaktoplysninger