Københavns Kommune

Job på Rundskuedagens Plejecenter

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Rundskuedagen er en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har et højt fagligt niveau. Vi giver derfor vores medarbejdere rig mulighed for at udvikle deres faglighed.

Vi tilbyder blandt andet intern og ekstern undervisning om fagligt relevante emner som inkontinens, demens og diabetes. I undervisningen arbejder vi bevidst med cases (gerne konkrete beboere) for at koble undervisningens teori til praksis.  

Vi har også faglige netværk og ressourcepersoner i huset inden for blandt andet palliativ pleje, demens, forflytning, ernæring, sår og elevvejledernetværk.

Alle medarbejdere, der ønsker det, har mulighed for at være med i et fagligt netværk, hvor de kan dele og udvikle deres faglige kompetencer.

Vi tilbyder også efteruddannelse. Fx er en stor del af vores sosu-hjælpere på det seneste blevet uddannet sosu-assistenter.

Kort sagt: På Rundskuedagen har alle medarbejdere mulighed for at styrke og udvikle deres faglighed på den ene eller anden måde. 

Arbejdsplads med stor fleksibilitet og god stemning

I det daglige arbejde har medarbejderne stor fleksibilitet og frihed til at styre deres egen tid og planlægge, hvornår de bedst løser deres forskellige arbejdsopgaver.

Planlægningen sker dog altid i samarbejde med ens team – og naturligvis med udgangspunkt i beboernes behov.  

Vi er en meget blandet gruppe af medarbejdere, men vi er rummelige over for hinandens forskelligheder – både fagligt og personligt.

Vi er en lille arbejdsplads, hvor vi arbejder meget på tværs af de forskellige afdelinger. Vi kender derfor også alle hinanden, hvilket giver et godt sammenhold i hverdagen. Her er en god stemning med plads til humor, fis og ballade.  

Vi er også gode til at holde fester sammen, fx fredagsbarer, julefrokost, jubilæumsfester og en årlig fællesfest for alle, der er fyldt rundt i løbet af året. Vi deltager også i DHL. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Rundskuedagen er vi ca. 30-35 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper:

 • Sosu-hjælpere 
 • Sosu-assistenter
 • Sygeplejersker 
 • Pædagoger 
 • Kokke 
 • Ernæringsassistenter 
 • Administrativt personale.

Derudover har vi ca. faste 23 afløsere.

MED-udvalget

MED-udvalget på Rundskuedagen består af: 

 • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter 
 • Repræsentanter fra ledelsen 
 • Repræsentanter for medarbejdere fra alle afdelinger  
 • Forstanderen. 

MED-udvalget mødes seks gange om året.  

På møderne taler medlemmerne om forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet. Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.  

Bliv frivillig

På Rundskuedagen har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.   

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere.  

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Rundskuedagen, kan du kontakte vores afdelingsleder.

Find kontaktoplysninger