Københavns Kommune

Job på Tingbjerghjemmet

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Tingbjerghjemmet arbejder vi med, at alle skal have en følelse af at høre til, og at dialogen er nærværende – både mellem beboere, medarbejdere og ledelse.

Vores medarbejdere har en høj faglighed, som de løbende udvikler gennem kurser, uddannelser, en til en-oplæring, sparring, temamøder og fyraftensmøder.

Vi arbejder også målrettet med metoden ’forbedringsindsatsen,’ som hjælper os til løbende at kvalitetssikre og udvikle fagligheden på plejehjemmet.

Alle vores medarbejdere er derfor rustet til og tager derfor også et fagligt medansvar for livets gang på Tingbjerghjemmet. 

Tingbjerghjemmet lægger vægt på at skabe en aktiv hverdag for alle vores beboere med en lang række forskellige tilbud. Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de aktivt tager del i at skabe og støtte op om en aktiv hverdag for beboerne.

Godt arbejdsmiljø, træning og massage i arbejdstiden 

På Tingbjerghjemmet går vi også op i at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor med en lang række af hjælpemidler, som aflaster medarbejderne i dagligdagen.

Vi har også ansat en massør, som kommer fire gange om ugen på plejehjemmet. Alle medarbejdere har mulighed for at få en times massage i arbejdstiden hver anden uge. Massagen er med til at forebygge skader og giver velvære i dagligdagen.

Derudover har vi obligatorisk træning i arbejdstiden tre gange om ugen.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Tingbjerghjemmet er vi ca. 60 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter 
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Sygeplejersker 
 • Gymnastikpædagog
 • Beskæftigelsesvejleder 
 • Fys- og ergoterapeuter
 • Ernæringsassistenter 
 • Kokke
 • Massør
 • Servicemedarbejdere/rengøringsassistenter.

Derudover er vi praktiksted for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Vi har også andre praktikanter i kortere og længere tid inden for forskellige områder. 

MED-udvalget

Tingbjerghjemmet har et MED-udvalg, som består af to arbejdsmiljørepræsentanter fra medarbejdergruppen, en MED-repræsentant fra medarbejdergruppen, to ledere og forstanderen.

Udvalget holder møde ca. hver anden måned og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på plejehjemmet.

Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Tingbjerghjemmet har vi en del frivillige, som deltager i aktiviteter for beboerne, fx bankospil, ture til Orø og vores fester. 

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Tingbjerghjemmet, kan du kontakte vores forstander.

Find kontaktoplysninger